Biyografi
Bu biyografi 1542 kez okundu
Doç. Dr. Erol Göka (1959 - .... ) kimdir?
 
 
 
 
1959 yılında Denizli'de doğdu. Ortaöğrenimini “parasız yatılı” olarak Aydın’da tamamladı. 1983’te "tıp Doktoru" oldu. 1983-1985 yılları arasında Bitlis'te zorunlu hizmet yükümlülüğümü yerine getirdi. 1989 yılında “ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı” oldu. İzmir'de tamamladığı askerlik görevinin ardından 1992 yılında “Doçent" olmaya hak kazandı.

Sağlık Bakanlığı ve YÖK koordinasyonuyla yapılan ilk merkezi şeflik sınavları dizisinde başarılı olarak 1998’de Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Şefi oldu. Psikiyatrinin birçok alanında yapılan bilimsel çalışmalarda yer almasına rağmen ilgisi daha çok psikiyatrinin sosyal bilimlerle ve felsefe ile kesişim noktalarında yoğunlaşmıştır. İnsanın dinamik özelliklerine ve grup-varlığına olan ilgisi onu psikodinamik yönelimli klinik uygulamalara ve grup psikoterapilerine yöneltmiştir.

1991 yılında altı yıl süren bir eğitim faaliyetini tamamlayarak Uberlingen Moreno Enstitüsü'nün onayladığı "Psikodrama Asistanı" belgesini almaya hak kazanmış, "Psikodrama Terapisti" olmak için gerekli olan kuramsal ve uygulamaya dönük çalışmaları yerine getirmiştir.

Türkiye Günlüğü , Türkiye Klinikleri Psikiyatri ve Avrasya Dosyası dergilerinin yayın, birçok tıp ve beşeri bilimler alanındaki derginin danışma kurullarında bulunmaktadır. Birçok bilimsel çalışmanın içinde yer almış ve 150’nin üzerinde makale yazmıştır; yayınlanmış kitapları arasında öne çıkanları “Psikiyatri ve Düşünce Dünyası arasında Geçişler”, “Varoluşun Psikiyatrisi”, “Bilimlerin Vicdanı Psikiyatri”, “Buradan Böyle: Gündelik Hayatın Psikososyopolitiği”dir. Son dönemlerde çalışmaları, büyük grupların davranışlarının dinamiklerine ve tarihsel kökenine yönelmiştir.


YAYINLARIMIN LİSTESİ


1. Yeni Bir Psikoloji. (F. Işık ile birlikte R. Ornstein'dan çeviri) İstanbul, 1990, İnsan Yayınları.

2. Bir Bilim Olarak Psikiyatri. (Bu çeviri-derleme türü kitabı K. Sayar ile birlikte derlemenin yanı sıra çeviri kurulunda yer aldım.) İstanbul, 1992, Ağaç Yayınları. (2. Baskı, Kaknüs Yayınları, İstanbul, 2001)

3. Freud. (M.H. Türkçapar'la birlikte.) İstanbul, Mart 1992, Ağaç Yayınları.

4. Çocuk ve Çevre. Ankara, 1992, T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu.

5. Çocuk ve Çevre. (Dr. K. Görmez'le birlikte.) İstanbul, 1993, Çocuk Vakfı Yayınları.

6. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği. (Dr. H. Özbay, Dr. E. Öztürk'le birlikte.) Ankara, 1993, Somgür Yayıncılık.

7. Önce Söz Vardı: Yorumsamacılık Üzerine Bir Deneme. (A. Topçuoğlu ve Y. Aktay ile birlikte.) Ankara, 1995, Vadi Yayınları.

8. Psikiyatri ve Düşünce Dünyası Arasında Geçişler. Ankara, 1996, Vadi Yayınları.

9. Varoluşun Psikiyatrisi. Ankara, 1997, Vadi Yayınları.

10. Araştırma ve Klinik Uygulamada Biyolojik Psikiyatri Cilt 2. (Dr. M.E. Ceylan ile birlikte) İstanbul, 1998.

11. Uygarlığın Yeni Yolu: Avrasya. (Murat Yılmaz ile birlikte editörlüğünü yaptığım kitap) İstanbul, 1998, Kızıl Elma Yayınları.

12. Bilimlerin Vicdanı Psikiyatri. Ankara, 1999, Ütopya yayınları.

13. Yeni (Atipik) Antipsikotik İlaçların Kullanım Rehberi. (Dr. Z. Doğruer, Dr. M.E. Önder ile birlikte) Lilly Neuroscience’ın katkılarıyla, 1999 yılında hazırlanmış ve Türkiye’deki Psikiyatri, Nöroloji, Aile hekimliği’nde çalışan hekimlerin tamamına dağıtımı yapılmış kitap.

14. Sosyal Bilimler Ansiklopedisi'nin Anormallik Psikolojisi, Benlik, Bilinç, Bilinç Bozuklukları, Biyolojizm, Çevre Kirlenmesi, Çocuk Psikolojisi, Freudçuluk, Genetik, Güdü, Hafıza, İnsan Doğası, Kitle Psikolojisi, Mizaç, Narsisizm, Öğrenme, Psikanaliz, Psikiyatri, Refleks, Rüya, Sadizm, Sinir Sistemi, Şizofreni, Telepati, Yanılsama, Yetenek, Yeti maddeleri.... Sosyal Bilimler Ansiklopedisi, İstanbul, 1990-91, Cilt:1-4.

15. Psikoseksüel Disfonksiyonlar. (Dr. H. Özbay, Psk. S. Güngör ile birlikte.) Düşünen Adam 1986; 1:7:13-20.

16. Psikoseksüel Disfonksiyonların Tedavisi. (Dr. H. Özbay, Psk. S. Güngörle birlikte.) Düşünen Adam 1986; 1:8:9-133.

17. Çocuklarda Psikofarmakolojik Tedavi. Toplum ve Hekim 1986; 41:28-34.

18. Hasta ergenleri ayırmada kullanılabilecek ruhsal ve bedensel uyaranlara işçilerle mesleksiz, öğrenci, mesleği bilinmeyen grubun tepkilerinin karşılaştırılması (Dr. H. Özbay, Dr. E. Öztürk ile birlikte; 22.Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi'nde sunulmuştur.) 22. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi Yayını 1986; 10-15.

19. Uykusuzluğa karşı yaklaşımımız nasıl olmalı? (Dr. H. Özbay, Dr. E. Öztürk ile birlikte) SSK Tıp Bülteni 1987; 5:1:99-105.

20. Majör affektif bozukluklarda lithium karbonat ve carbamazepine'nin proflaksi ve tedavideki rolü. (Dr. U.R. Yüreğir, Psk. G. Hınçal ile birlikte; 22. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi'nde sunulmuştur.) SSK Tıp Bülteni 1987; 5:2:61-65.

21. Anorexia nervosa tanısı alan bir hastanın tedavi sürecinin değerlendirilmesi. (Dr. U.R. Yüreğir ile birlikte) SSK Tıp Bülteni 1987; 5:2:103-111.

22. Brom tuzları . (Dr. H. Özbay, Dr. S. Karlıdağ ile birlikte) SSK Tıp Bülteni 1987; 5:4:103-106.

23. Karbonmonoksit entoksikasyonuna bağlı nörolojik komplikasyoınlar. (Dr.U. Utku, Dr. S. Aktan ile birlikte) SSK Tıp Bülteni 1987; 5:4:103-106.

24. Etanol geri çekilme belirtilerinin tedavisinde klormetiyazol. (Dr. H. Özbay, Dr. E. Öztürk, Psk. G. Hınçal, Psk. S. Güngör ile birlikte; 23. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresinde sunulmuştur.) 23. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik bilimler Kongresi Yayını 1987; 237-46.

25. Wernicke ensefalopatisinde BBT bulguları. ( Dr. U. Utku, Dr. H. Özbay ile birlikte) Nöroloji Nöroşirurji Psikiyatri Dergisi 1987; 2:90-93.

26. Çevre Psikolojisi. Bilim ve Teknik, Kasım 1988; 10-12.

27. Psikiyatri kliniklerinin uygulamalarındaki gelişmeler ve bir klinik çalışmasının sonuçları (Dr. H. Özbay, Dr. E. Öztürk, Psk. G. Hınçal, Psk. S. Güngör ile birlikte; 23. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresinde sunulmuştur.) Toplum ve Hekim 1988; 46:22-31.

28. Folie a Famille: Çok ender rastlanılan bir sanrıya katılma bozukluğu (Dr. H. Özbay, Dr. E. Öztürk ile birlikte; 24. Ulusal psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresinde sunulmuştur.) 24. Ulusal Psikiyatri ve Nöroloijk Bilimler Kongresi yayını 1988; 947-953.

29. Pür psikotik görünümlü akut intermittant porfiri olgusu ve hasta izleme sürecinin önemi.( Dr. H. Özbay ile birlikte: 24. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresinde sunulmuştur.) 24. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi yayını 1988; 42-47.

30. Somatizasyon bozukluğu gösteren hastalarda semptomların dağılımı. (Dr. N. Ayhan, Dr. E. Öztürk, Psk. N. Doğu, Psk. S. Aygen, Psk. G. Çivi, Psk. B. Alpdündar ile birlikte; 24. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik bilimler Kongresinde sunulmuştur.) 24 Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi yayını 1988; 704-709.

31. Bir yılla sınırlı ergen psikodrama grubunun deneyimleri ve yeni öneriler. (Dr. H. Özbay, Dr. E. Öztürk ile birlikte; 24. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresinde sunulmuştur.) 24. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi yayını 1988; 400-404.

32. Korumak mı, onarmak mı, hangi yolu seçmeli? Bilim ve Teknik, Şubat 1989; 33-35.

33. Etholoji ve Psikiyatri. Bilim ve Teknik, Mayıs 1989; 42-44.

34. İnsanda şiddet davranışının nedenleri. Bilim ve Teknik, Kasım 1989; 25-27.

35. Karne başarıyı göstermek için yeterli mi? Milli Eğitim Dergisi, Ocak 1989; 12-17.

36. Birbirimizi anlamaya çalışırken beynimizde neler oluyor? Bilim ve Teknik, Ocak 1990; 34-36.

37. Ergenlikte benlik imajı: Çalışan ve Öğrenci Ergenler Arasında Karşılaştırmalı bir Çalışma. (Dr. H. Özbay, Dr. N. Şahin, Psk. G. Hınçal, Psk. S. Güngör, Dr. E. Öztürk, Dr. A. Mavili Aktaş, Dr. M. Aybaş ile birlikte; bu araştırma 1991 yılında Prof. Dr. Mualla Öztürk Çocuk Ruh Sağlığı ödülüne layık görülmüştür.) Türk Psikiyatri Dergisi 1991; 2:2:82-96.

38. Dasein analizi ekseninde psikiyatride varoluşçuluk. (Dr. H. Türkçapar ile birlikte.) Türk Psikiyatri Dergisi 1991; 2:2:247-255.

39. Ergenlerde sigara, alkol ve madde kullanımının benlik imajı, depresyon ve anksiyete ölçümleri ile ilişkileri. ( Dr. H. Özbay, SHU A. Mavili Aktaş, Dr. E. Öztürk ile birlikte.) Düşünen Adam 1991; 4:3:53-59.

40. Yansıtmalı özdeşim kavramı. (Dr. H. Özbay, Dr. N. Demirergi ile birlikte) Türk Psikiyatri Dergisi 1993; 4:2:109-112.

41. Sheldon Cashdan ve nesne ilişkileri terapisi. (Dr. H. Özbay, Dr. N. Demirergi ile birlikte.) Türk Psikiyatri Dergisi 1993; 4:3:224-228.

42. Dış etkenler rüyalarımızı etkiliyor mu? Bilim ve Teknik, Şubat 1993; 139-141.

43. Beynimizin boyutları zekamızın gücüyle ilişkili mi? Bilim ve Teknik, Kasım 1993, s.821-825.

44. Hermenötik üzerine. Türkiye Günlüğü, Bahar 1993; 22:84-95.

45. The efficacy of moclobemide in mild and moderate depression. (Dr. E. Öztürk, Dr. H.Türkçapar, Dr. A. Şirin, Dr. H. Özbay ile birlikte; 10-14 Ekim 1993'te Budapeşte-Macaristan'da yapılan 6. Avrupa Nöropsikofarmakoloji Kongresi'nde sunulmuştur.) European Neuropsychopharmacology 1993; 3:3:355. ve The New Journal of Medicine 1995; 12:1:33-37.

46. Therapeutic factors in psychodrama groups. ( Dr. H. Özbay, Dr. E. Öztürk, Psk. S. Güngör ile birlikte; 27 Ağustos 1989' da Amsterdam 10. Uluslararsı Grup Psikoterapisi Kongresi'nde sunulmuştur.) Journal of Group Psychotherapy, Psychodrama, Sociometry. Volume:46, No:1, Spring 1993, s.3-12.

47. Biyolojik psikiyatrinin sınırları ve sınırlamaları. (Dr. H. Türkçapar, Dr. H. Özbay ile birlikte) Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 1993; 1:1:9-23.

48. Paul Ricouer'un hermenötiği. Türkiye Günlüğü, Yaz 1993; 23:82-91.

49. Hekimlerde anksiyete ve depresyon düzeyleri üzerine bir çalışma. (Dr. H. Özbay, Dr. H. Soygür, Dr. M. Aybaş, Dr. M. Sönmez, Dr. A. Akdemir, Dr. E. Öztürk, Psk. P. Aybaş, Dr. Ş.K. Elverici, Dr. K. Kaptan ile birlikte) Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 1993; 1:3:221-232.

50. Elektrokonvulsif tedavide anestezik ajan olarak tiyopental ve propofol: Karşılaştırmalı bir çalışma. (Dr. H. Soygür, Dr. M.H. Türkçapar, Dr. D. Yazıcıoğlu, Dr. S. Kaptanoğlu ile birlikte) Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 1993; 1:3:238-242.

51. Sorunlarını bedenselleştiren hasta (somatizer): tanı güçlükleri ve tedavi yaklaşımları. (Dr. S. Dönbak ile birlikte) Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 1993; 1:4:326-337.

52. Yorumsamacı metabilim ışığında C.G.Jung'un temel görüşleri. (Lauri Rauhala'dan çeviri) Tezkire, Güz 1993; 5:53-73.

53. Freud'un insanla bilgiye ve bilime katkısı. Türkiye Günlüğü, Güz 1993; 24:22-33.

54. Psikiyatri ve felsefenin bir karşılaşma alanı: Zihin (ruh) - Beyin (beden) sorunu. Türkiye Günlüğü, Mart-Nisan 1994; 27:100-111.

55. Antikolinerjik ilaçlar antipsikotik tedaviyi etkiliyor mu? Çiftkör - plasebo kontrollü bir çalışma. (Dr. H. Soygür, Dr. M.H. Türkçapar, Dr. A. Akdemir, Dr. S. Dönbak, Dr. N. Demirergi, Y.Hem. S. Bozkurt , Dr. Ö. Palaoğlu, Dr. İ..H. Ayhan ile birlikte) Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 1994; 2:1:17-24.

56. Melperone treatment in organic delusinal syndrome induced by hyperprolactinemia. (Dr. H. Soygür, Dr. S. Berber, Dr. N. Altınörs, Dr. D. Çorapçıoğlu, Dr. İ. H. Ayhan ile birlikte; 27 Haziran-1Temmuz 1994'te Washington D.C. - A.B.D'nde yapılan 19.cu Uluslararası Nöropsikofarmakoloji Kongresi'nde sunulmuştur) Neuropsychopharmacology 1994; 3S/part 2: 249s.

57. Ergenlerin sosyal destek çevreleri: İşçi ve öğrenciler arasında karşılaştırmalı bir çalışma. (Dr. E. Öztürk Kılıç, Dr. H. Özbay, Dr. A. Mavili Aktaş, Psk. S. Güngör ile birlikte) Türk Psikiyatri Dergisi 1994; 5:2:119-125.

58. Kültürel fenomenlerin psikiyatrik tanılara etkisi. ( Dr. M.H. Türkçapar, Dr. A. Şirin, Dr. M.S. Berber, Dr. Ş.K. Elverici, Dr. H. Soygür ile birlikte) Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 1994; 2:3:273-277.

59. Dindar hastaya psikiyatrik yaklaşım ve yardım. Türkiye Günlüğü, Kasım-Aralık 1994; 147-159.

60. Hoşgörü neden zorunludur? (Hoşgörü için bazı kuramsal temeller) Türkiye Günlüğü, Ocak-Şubat 1995; 97-103. Bilim ve Teknik, Şubat 1994; 315:42.

61. Moreno ve Felsefe. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 1994; 2:4:382-393. Aynı makalenin bir başka versiyonu “Moreno and Philosophy” adıyla xxıı. Uluslar arası grup psikoterapileri Kongresi’nde (Mayıs 1997, Bergama) sunulmuş; bu kongrenin Ankara 1998 tarihli kitapçığında 129-137. sayfalarda yayınlanmıştır.

62. Depresyon psikoterapisine genel bir bakış. (Dr. M.H. Türkçapar ile birlikte) Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 1994; 2.4:7-15. (Ek sayı. Depresyon Psikoterapisi'ni konu edinen bu ek sayının editörlüğü tarafımdan yapılmıştır.)

63. Varoluşçu yaklaşıma göre depresyon ve tedavisi. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 1994; 2:4: 23-33. (Ek sayı. Aynı makale 2.ci Anadolu Psikiyatri Günleri'nde -1994;Trabzon- sunulmuştur.)

64. Bir olgu nedeniyle Binswanger hastalığı ve affektif komponenti. (Dr. A. Şirin, Dr. H. Soygür ile birlikte) Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 1995; 3:2:59-62.

65. Biyolojik psikiyatri ve sosyal psikiyatri ikilemini aşmak için bir fırsat: Hermenötik (yorumsamacı) psikiyatri. Kriz Dergisi 1994; 2:1:209-213. (1.ci Sosyal Psikiyatri Kongresi'nde -Antalya; 1994- sunulmuştur.)

66. Psikiyatrinin işlevi. (Dr. M.H. Türkçapar ile birlikte; 2.ci Sosyal Psikiyatri Kongresi'nde -Kuşadası; 1995- sunulmuştur ) Kriz Dergisi 1995; 3:1-2:201-203.

67. Moreno Nerede yanıldı? Kriz Dergisi 1995; 3:1-2:63-65. (2.ci Sosyal Psikiyatri Kongresi'nde -Kuşadası; 1995- sunulmuştur.)

68. Bir vaka dolayısıyla çok ender karşılaşılan Ganser sendromu. (Dr. A. Şirin, Dr. H. Türkçapar, Dr. H. Özbay ile birlikte) Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 1995; 3:4:278-281.

69. Depresif Bozuklukların tedavisinde moklobemid ve sertralin: Karşılaştırmalı bir çalışma. (Dr. S. Dönbak Örsel, Dr. H. Türkçapar, Dr. E. Öztürk Kılıç, Dr. N. Demirergi İşcan, Dr. A. Akdemir, Dr. A. Şirin, Dr. H. Özbay ile birlikte) Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 1995; 3:4:237-243.

70. Obsesif kompulsif bozukluk ve obsesif kompulsif bozuklukla ilgili spektrum bozuklukları. (Dr. M. Sönmez Yurt, Dr. S. Dönbak Örsel ile birlikte) Psikiyatri Bülteni 1996; 4:1:5-10.

71. Psikotik özellikleri olan obsesif-kompulsif bozukluk. (Dr. S. Dönbak Örsel, Dr. M. Sönmez Yurt ile birlikte) Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 1996; 4:1:54-61.

72. Betimsel özellikleri ve tanımlama sorunlarıyla sosyal fobi. (Dr. B. Cinemre ile birlikte) Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 1996; 4:1:7-10. (Ek sayı)

73. Comparison of moclobemide and sertraline in the treatment of atypical depression: A preliminary study. (Dr. S. D. Örsel, Dr. M. H. Türkçapar, Dr. E. N. D. İşcan, Dr. A. Akdemir, Dr. A. Şirin, Dr. M. H. Özbay ile birlikte; 7. Avrupa Nöropsikofarmakoloji Kongresi'nde - İstanbul; 1996- sunulmuştur) European Neuropsychopharmacology 1996; 6:4: 1-19 (supplement).

74. Alkolizmin tedavisinde psikodinamik yönelimli bireysel psikoterapi. Ege Psikiyatri Sürekli Yayınları, Alkol Kullanım Bozuklukları ve Tedavisi. Yaz 1995; 1:2: 255-265.

75. Freud ve Nietzsche: Postmodern durumun psikiyatrisi için bazı sezgiler. Toplum ve Bilim, Güz 1996; 70: 261-269.

76. Heidegger ve Psikiyatri. Defter, Yaz 1996; 28: 68-105.

77. Felsefesiz dünyanın aynası: Medya. Yeni Türkiye, Kasım-Aralık 1996; 12: 1549-1553.

78. Şizofreniye psikodinamik yaklaşım. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 1996; 4:4:27-39. (ek sayı)

79. Şizofrenide psikodinamik yaklaşım. Şizofrenide Yeni Ufuklar içinde. Dilbaz N., Bayam G. Editors. Ankara, 1997. (Mart 1996’da Ankara Numune Hastanesi’nce düzenlenen Şizofrenide Yeni Ufuklar Sempozyumu’nda sunulmuştur.)

80. Psikanalizin son döneminde iki kıtadan iki büyük kutup: Kohut ve Lacan. Defter, Kış 1997; 29:107-134.

81. Zor zamanlar. Yeni Türkiye, Mart-Nisan 1997; 14:1338-1342.

82. Yatarak tedavi gören bir grup alkol bağımlısında ek psikiyatrik hastalıklar, kişilik bozuklukları, depresyon ve kaygı düzeyleri. (Dr. M.H. Türkçapar, Dr. A. Akdemir, Dr. Ş.K. Elverici, Dr. E.N.D. İşcan, Dr. M.H. Özbay ile birlikte) Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 1997; 5:1:29-35.

83. Depresyonun oluşumunda psikososyal faktörler. Türk Psikiyatri Derneği Bahar Sempozyumları 1 Kitabı. Ankara: Psikiyatri Derneği Yayınları, 1997; 15-17.

84. Modern hüzün hastalığı: Depresyon. (Dr. B. Cinemre ile birlikte) Radikal. 28-29-30 Ağustos - 1 Eylül 1997.

85. Bilgi kullanımı bir yaşama kültürü gerektirir. BT Haber. 1-7 Eylül 1997; 132:124-125. Yeni Türkiye, Ocak-Şubat 1998; 19: 597-600.

86. Gençlik ve şiddet. (Dr. M. H. Türkçapar ile birlikte) Radikal. 27-28-29-30 Aralık 1997.

87. "Zamanın ruhu" insanın ruhunu döver mi? Defter, Kış 1998; 32: 163-166.

88. İçimizdeki devlet. Birikim, Ocak/Şubat 1998; 105/106: 151-159.

89. Ölümden öte köy var mı? Virgül, Nisan 1998; 7:50-54. Ayrıca Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 2001; 9:2: 305-310.

90. Bellek bastırılabilir mi, bastırılmış bellek düzeltilebilir mi? Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 1998; 6:1:15-20.

91. Bir terör olarak aşk. Virgül, Haziran 1998; 10:20-23. (Haziran 1998, 7. Anadolu Psikiyatri Günleri'nde -Malatya- konferans olarak sunulmuştur.)

92. A case of primary and secondary erotomania. (Dr. B. Cinemre ile birlikte) (Nisan 1998, Efes Günleri-Bipolar Bozukluklar Sempozyumu'nda -Kuşadası- ve Türkçe olarak 34. Ulusal Psikiyatri Kongresi'nde -Çeşme- sunulmuştur.)

93. Diagnostic and treatment difficulties in comorbid OCD and bipolar disorder. (Dr. B. Cinemre ile birlikte) (Nisan 1998, Efes günleri-Bipolar Bozukluklar Sempozyumu'nda -Kuşadası- ve Türkçe olarak 34. Ulusal Psikiyatri Kongresi'nde -Çeşme- sunulmuştur.)

94. Nadir görülen bir elektrokonvulsif terapi komplikasyonu olan uzamış apne ve hipotiroidiyle ilişkisi. (Dr. B.I. Canpolat ile birlikte) Psikiyatri, Psikoloji, Psikofarmakoloji Dergisi 1998; 6:2:148-149.

95. Grup psikoterapilerinde tedavi edici etmenler. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 1998; 6:2:19-26. (Ek sayı. "Grup Psikoterapisi"ni konu edinen bu ek sayının üç editöründen birisiyim.)

96. Grupta yansıtmalı özdeşim. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 1998; 6:2:35-38. (Ek sayı)

97. Siz Marx'ın neresindesiniz; sağında mı solunda mı? Virgül, Ekim 1998; 12: 35-38.

98. Yalnızca duygu dünyamız değil zihnimiz de dalgalanıyor. (29 Eylül-3 Ekim 1998 34. Ulusal Psikiyatri Kongresi ve Uluslar arası Uydu Sempozyumu: Dünyada Kültür ve Tanı -Çeşme, İzmir- konferans olarak sunulmuştur.)

99. Sociocultural aspects of emergency psychiatry in today's Turkey. ( Dr. B.I. Canpolat, Dr. S. Örsel, Dr. S. Özel, Dr. O. Güriz, Dr. N. Atasoy ile birlikte) ( 15-17 October 1998 5. World Congress International Association for Emergency Psychiatry -Brusselss- poster bildiri olarak sunulmuştur.)

100. Bugün: Dün ile yarının ilginç bir karışımı. Yeni Türkiye, Eylül-Aralık 1998, 23-24 (Cumhuriyet özel sayısı cilt 3):1753-1764; Türkiye Günlüğü, Eylül-ekim 1998, 52:21-31.

101. Bay Amerika'yı dinledim ve etkilendim. Virgül, Aralık 1998, 14:2-5.

102. Aile İçinde ve Toplumsal Alanda Şiddet. (18 il ve 28 ilçede 6480 denekle yapılan araştırma) (Doç.Dr. Kemal Görmez, Yrd.Doç.Dr. Bülent Bayat, Prof.Dr.İhsan Sezal vd. ile birlikte) Aile araştırma Kurumu yayınları, nr.113, Ankara, 1998.

103. Sahi “ahlak” diye bir şey gerçekten var mı? Ülke, Ocak 1999, 33: 33-41.

104. Meme kanserinde tamoxifen-depresyon ilişkisi. (Dr. Z. Doğruer ile birlikte) Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 1998; 6:4: 294-297.

105. Acemi-kötü teorisyenlerin av sahası: İnsan psikolojisi. Virgül, Mart 1999, 17: 36-40.

106. Yeni-Freudçuluk. İletişim, Kış 1999, 1: 219-243.

107. Ortadoğu barışının psiko-politik çerçevesi. Avrasya Dosyası, İlkbahar 1999, 5:1: 176-189.

108. Psikoloji ve psikopatoloji ile düşünürler yargılanabilir mi? Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 1999; 7 (ek.3), 37-40.

109. Sembol üreticisi olarak insan. (35. Ulusal Psikiyatrisi Kongresi-1999 Eylül Trabzon-‘nde bildiri olarak sunulmuştur) Ulusal Psikiyatri Kongresi Tam Metin Kitabı, 349-351.

110. Türkiye’de sözlü ve yazılı kültürün ortasında. (35. Ulusal Psikiyatrisi Kongresi-1999 Eylül Trabzon-‘nde bildiri olarak sunulmuştur) Ulusal Psikiyatri Kongresi Tam Metin Kitabı, 391-394.

111. Adalet mi yardımseverlik mi? Birikim 125/126, Eylül/Ekim 1999, 106-114.

112. XI. Dünya Psikiyatri Kongresi’nin ardından. Toplum ve Bilim 82, Güz 1999, 227-230.

113. Bir hastalık olarak aşk: Karşılıksız aşk sendromu. Kriz Dergisi Güz 1999, 6:233-41. (Bu yazının değişik versiyonları 3. Sosyal Psikiyatri Sempozyumu -1996 Çanakkale- ve 7. Anadolu Psikiyatri Günleri -1998 Malatya-nde konferans olarak sunulmuştur.

114. Atropin entoksikasyonuna bağlı toksik psikoz. (Dr. Ç. Aydemir ve Dr. Ö. Yenier ile birlikte) Kriz Dergisi Bahar 1999, 7:1:41-43.

115. Velayet-i Fakih inancının (ardındaki ve yol açtığı) toplumsal psikolojisi. Avrasya Dosyası, Sonbahar 1999, 5:3:373-382.

116. Travma çalışmalarında metodolojik ve etik sorunlar. 26-30 Nisan 2000 tarihleri arasında Kemer Antalya’da yapılan 4. Bahar Sempozyumları ve Uluslar arası Uydu Sempozyumunda yapılan konuşma. (Yayında)

117. Bir semptom florası ve dil olarak beden. Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi, Aralık 1999, 1:1:7-18.

118. Davranışlarımızın yeni sorumlusu genetik yapımız mı? (Dizi yazı; Dr. M. H. Türkçapar ile birlikte) Actuel Medicine, Ocak 2000, 8:1:68-75 ve Şubat 2000, 8:2:47-61.

119. Yaşlı ve demanslı hastaya psikososyal yaklaşım. (Dr. Ç. Aydemir ile birlikte) Çizgi Yayınları Demans Dizisi 5, 2000:2:15-27.

120. Helsinki’den sonra Avrupa’yı düşünmek. Avrasya Dosyası, Kış 1999, 5:4: 248-266.

121. Ölümün bir türlü anlaşılmayan psikolojisi. 9. Anadolu Psikiyatri Günleri (Edirne)’nde yapılan “Felsefi ve psikopatolojik boyutlarıyla ölüm” panelinde yapılan konuşma. 13-17 Haziran 2000, Edirne. Kongre Kitabı, s. 253-263.

122. Psikoterapide teori ve teknik: Mutlak olmayan ama mecburiyetten doğan ittifak. 9. Anadolu Psikiyatri Günleri (Edirne)’nde yapılan “Psikoterapi ne kadar kuram, ne kadar tekniktir?” panelinde yapılan konuşma. 13-17 Haziran 2000, Edirne. Kongre Kitabı, s. 488-491.

123. Arap dünyasındaki ana psikolojik motifler. Avrasya Dosyası, İlkbahar 2000, 6:1: 41-47.

124. “Güç ilişkileri” açısından Aydınlanma. Toplumbilim, (Aydınlanma özel sayısı) Temmuz 2000; 11:113-121.

125. Alman Milliyetçiliği Neden Döngüseldir? Virgül, Eylül 2000, 6-9.

126. Psikiyatrinin “duygu”ya bakışındaki kavramsal sorunlar. Duygudurum Bozuklukları. 2000, 1:12-18.

127. Psikiyatrinin örgütsel konumunda bir paradigma değişimine duyulan gereksinim. 3-7 Ekim 2000 tarihleri arasında Antalya’da yapılan 36. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde yapılan konuşma (Bu konuşmanın değişik versiyonları 1999 yılında Kapadokya’da yapılan 6. Ve 2000 yılında Bodrum’da yapılan 7. ci Sosyal Psikiyatri Kongresi’nde sunulmuştur).

128. İnsanın grup-varlığı. Avrasya Dosyası, Sonbahar 2000, 6:4: 315-351.

129. İnsanın grup-varlığı ve Georg Simmel. Virgül 37, Ocak 2001, 47-50. Ayrıca Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 2001; 9:1:127-131.

130. Psikodinamik yönelimli hastane tedavisi. (Dr. A.D. Cıngı ile birlikte) Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi, Mart 2001, 2:1.13-21.

131. Psikiyatrik hospitalizasyondan rehabilitasyona. (Dr. T. Okay ile birlikte) Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 2000; 8 (ek. 4), 5-11.

132. Ermeni sorununun (gözden kaçan) psikolojik boyutu. Ermeni Araştırmaları, Mart-Nisan-Mayıs 2001; 1:128-139.

133. Metropol sehirlerdeki ruh sağlığı örgütlenmesi için yeni bir model önerisi. (Dr. O. Müftüoğlu, Dr. Sevsen Cebeci, Dr. H. Şapçı, Dr. A. Kut ile birlikte) 8. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi Bilimsel Çalışmaları Kitabı (s.111-119). 28-31 Mayıs 2001 Lefkoşa

134. Sağlık sistemimizn değişim zorunluluğu ve metropol kentler için yeni bir model önerisi. (Dr. O. Müftüoğlu, Dr. M. Özbek, Dr. A. Kut, Dr. H. Şapçı, Dr. S. Cebeci ile birlikte) Yeni Türkiye (Sağlık Özel Sayısı) Temmuz-Ağustos 2001, 40:1240-1266.

135. Toplum ruhsal bir hastalığa yakalanabilir mi? Stratejik Analiz Temmuz 2001, 15: 157-161; Virgül Eylül 2001, 43:13-17.

136. Buradan Böyle: Hayatın Psikososyopolitiği. Okuyanus Yayınları, İstanbul, 2001.

137. Bir genel hastanede ruhsal hastalık değerlendirilmesi. (Dr. Ç. Aydemir, Dr. S. Gülhan, Dr. Ö. G. Duman ile birlikte) Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 2001; 9:2:213-225.

138. Gençlik ve Şiddet. (Dr. M. H. Türkçapar ile birlikte) Actual Medicine, Temmuz 2001, 9:7:73-81 ve Ağustos 2001, 9:8:73-82.

139. Erkek arzusu üstüne bir deneme: Eşitlikten farklılığa. (Dr. S. Zincir ile Birlikte) Nöropsikiyatri Arşivi 2001, 38:3:151-159. (Bir versiyonu 37. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde –İstanbul, 2001- “Erkekler ne ister” panelinde sunulmuştur.)

140. Ruhsal rahatsızlığı olanlarda eş zamanlı fiziksel hastalıklar. (Dr. Z. Uysal, Dr. S. Cebeci, Dr. C. Kısa, Dr. Ç. Aydemir ile birlikte; 37. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde –İstanbul, 2001- sözel bildiri olarak sunulmuştur.)

141. Konversiyon bozukluğu olan hastalara yönelik hekim tutumları. (Dr. A. U. Bediz, Dr. S. Cebeci, Dr. C. Kısa, Dr. Ç. Aydemir, Dr. A. D. Başterzi ile birlikte; 37. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde –İstanbul, 2001- sözel bildiri olarak sunulmuştur.)

142. Ventrikül içi kitlenin neden olduğu psikotik bozukluk: Bir olgu sunumu. (Dr. Ç. Aydemir, Dr. A. D. Başterzi, Dr. F. Y. Akbay ile birlikte; 37. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde –İstanbul, 2001- poster bildiri olarak sunulmuştur.)

143. Beden algısı bozukluğunun eşlik etmediği bir yeme bozukluğu olgusu. (Dr. A. D. Başterzi, Dr. V. Tüzer Psk. A. Tosun ile birlikte; 37. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde –İstanbul, 2001- poster bildiri olarak sunulmuştur.)

144. Acil psikiyatrik başvuruların ve acil psikiyatrik hizmetlerin değerlendirilmesi. (Dr. O. D. Aydın, Dr. Ç. Aydemir, Dr. S. Cebeci, Dr. C. Kısa ile birlikte; 37. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde –İstanbul, 2001- poster bildiri olarak sunulmuştur.) Yeni Symposium Ekim-Aralık 2001, 39:4:174-180.

145. Ülkemizde konversiyon bozukluğu ve hekim sorumluluğu. (Dr. S. Cebeci ile birlikte; 2. Ulusal Tıbbi Etik Kongresi’nde –Kapadokya, 2001- sözel bildiri olarak sunulmuştur.) Kongre Kitabı, s. 532-543.

146. Atipik antipsikotiklerin neden olduğu agranülositoz: Olgu sunumu. (Dr. C. Kısa ve Dr. E.S. Yalçın ile birlikte) Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2001; 11:3.187-192.

147. Küreselleşme ve ruh sağlığı. Nöropsikiyatri Arşivi 2001; 38:2: 75-81. (5. Bahar Sempozyumları ve Dünya Psikiyatri Birliği Bölgesel Toplantısı’nda Antalya 2001 ve 9. Ulusal sosyal Psikiyatri Kongresi’nde –11-14 Haziran, Malatya- sunulmuş ve Kongre kitabının 56-61. sayfalarında yer almıştır. )

148. Travmatik yaşantıların bireysel ve toplumsal yansımaları. (Dr. Ö. Yenier Duman ile birlikte) Toplum ve Bilim Güz 2001; 90:70-91.

149. Alkol bağımlılığına psikodinamik bir bakış. (Dr. A. D. Cıngı ile birlikte) Bağımlılık Dergisi 2001; 2:3:127-133.

150. Annelik: Her zaman kutsal mı? (Dr. V. Tüzer ile birlikte) Virgül, Şubat 2002, 48:62-65.

151. “Zihin denetimi” nereye kadar? Stratejik Analiz Mart 2002, 23:103-107.

152. Majör depresyon ve özkıyımda kognitif ve emosyonel faktörler. (Dr. Ç. Aydemir ve Dr. H. Vedin temiz ile birlikte) Türk Psikiyatri Dergisi, Bahar 2002, 13:1:33-41.

153. Plasebo kavramı ve plasebo etkisi. Türk Psikiyatri Dergisi, Bahar 2002, 13:1:58-65. (3-7 Ekim 2000 tarihleri arasında Antalya’da yapılan 36. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde yapılan konuşma.)

154. Dasein analizinin anahatları (Medard Boss’tan çeviri). Tezkire, Mart/Nisan 2002, 11:25:136-152.

155. Uluslararası İlişkilerin Psikolojisi (Işık Kuşçu ile birlikte, derleme, ayrıca bu kitabın “Siyasi vahşet gruplarının ve intihar eylemcisinin psikolojisi” adlı bölümü tarafımdan yazılmıştır. Bu bölüm, 9. Ulusal sosyal Psikiyatri Kongresi’nde –11-14 Haziran, Malatya- sunulmuş ve Kongre kitabının 196-207. sayfalarında yer almıştır.) ASAM Yayınları, 2002; Ankara.

156. Mafiyöz bir toplum muyuz? Virgül, Haziran 2002; 52:64-66.

157. Kardeş katlinin sonsuz matemini dindirmek. Türkiye ve Dünyada Yarın, Haziran 2002; 1:2:19.

158. İlle de... Asla! AB eksenli, fanatizmin psikolojisi. Türkiye ve Dünyada Yarın, Temmuz 2002; 1:3:15-17.

159. Kriz ve karizma. Türkiye ve Dünyada Yarın, Ağustos 2002; 1:4:26-28.

160. Yeni Türk Medeni Yasası ve psikiyatri. (Dr. Ö. Y. Duman ile birlikte) Psikiyatri Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi, Adli Psikiyatri Ek sayısı; Haziran 2002; 10:25-33.

161. Açlık grevleri ve CMUK 399. Madde. (Dr. A. D. Başterzi ve Dr. Ç. Aydemir ile birlikte) Psikiyatri Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi, Adli Psikiyatri Ek sayısı; Haziran 2002; 10:43-49.

162. Uygarlığın yeni yolu Avrasya. Türkiye ve Dünyada Yarın, Ağustos 2002; 1:5:24-26.

163. Aile terapisinin klinik psikiyatriye katkısı: Psikiyatrik hastalarda aileye yaklaşım ve uygulama. (Dr. V. Tüzer ile birlikte) Yeni Symposium, Temmuz-Ağustos 2002, 40:3:111-117.

164. Psikolojinin kıskacında tarih ve toplum. Virgül, Ekim 2002, 55:62-64.

165. Haydi hür dünya, demokrasi için savaşa! Türkiye ve Dünyada Yarın, Ekim 2002; 1:6:14.

166. İnsanın kaynama noktası: İntihar. (Dr. Ö. Yenier Duman ile birlikte) Karizma Dergisi, Ekim-Kasım 2002, 12:55-63.


Kaynak:
 
 
 
Etiketler:
Diğer Biyografi
Orgeneral Mustafa Necdet Öztorun (1924 - 2010) kimdir?
Orgeneral Ali Haydar Saltık (1923 - 2011) kimdir?
Orgeneral Namık Kemal Ersun (1915 - 1988) kimdir?
Orgeneral Eşref Akıncı (1912 - 1990) kimdir?
Orgeneral Nazmi Karakoç (1909 - 1980) kimdir?
Orgeneral Fikret Esen (1908 - 1996) kimdir?
Orgeneral Ahmet Refik Yılmaz (1904 - 1986) kimdir?
Orgeneral Mehmet Ali Keskiner (1906 - 1989) kimdir?
Orgeneral Muhittin Önür (1903 - 1978) kimdir?
Korg. Celal Alkoç (1902 - 1973) kimdir?
Orgeneral Mehmet Muzaffer Alankuş (1898 - 1972) kimdir?
Orgeneral İbrahim Necati Tacan (1895 - 1958) kimdir?
Orgeneral Abdülkadir Seven (1891 - 1971) kimdir?
Orgeneral Şükrü Kanatlı (1893 - 1954) kimdir?
Orgeneral Kurtcebe Noyan (1888 - 1951) kimdir?
Oramiral Yener Karahanoğlu (1946 - .... ) kimdir?
Orgeneral Orhan Yöney (1942 - .... ) kimdir?
Orgeneral Fethi Remzi Tuncel (1943 - .... ) kimdir?
İlham Aliyev (1961 - .... ) kimdir?
Orgeneral Oktar Ataman (1939 - .... ) kimdir?
Orgeneral Halil İbrahim Fırtına (1941 - .... ) kimdir?
Hasan Uğur Epirden (1954 - .... ) kimdir?
Stanley Kubrick (1928 - 1999) kimdir?
Nejat Koçer (1963 - .... ) kimdir?
Mehmet Erol Maraş (1956 - .... ) kimdir?
Bilge Karasu (1930 - 1995) kimdir?
Cemal Kaya (1962 - .... ) kimdir?
Prof. Dr. Ömer Abuşoğlu (1951 - 2007) kimdir?
Sani Konukoğlu (1929 - 1994) kimdir?
Celal Doğan (1943 - .... ) kimdir?
Uğur Arslan (1972 - .... ) kimdir?
Özcan Deniz (1972 - .... ) kimdir?
Nihat Behram (1946 - .... ) kimdir?
Evita Peron (1919 - 1952) kimdir?
Can Kıraç (1927 - .... ) kimdir?
Orhan Sanus (1963 - .... ) kimdir?
Sadettin Tantan (1941 - .... ) kimdir?
Prof. Dr. Ümit Özdağ (1961 - .... ) kimdir?
Demet Şener (1977 - .... ) kimdir?
Fatih Karaca ( .... - .... ) kimdir?
Deniz Seki (1970 - .... ) kimdir?
Deniz Akkaya (1977 - .... ) kimdir?
Dimitri Psathas (1907 - 1989) kimdir?
Tufan Kıraç (1972 - .... ) kimdir?
Mehmed Zâhid Kotku (1897 - 1980) kimdir?
Erol Taş (1928 - 1998) kimdir?
Ersen (1950 - .... ) kimdir?
Prof. Dr. Mîna Urgan (1915 - 2000) kimdir?
Münevver Ayaşlı (1906 - 1999) kimdir?
Paul M. Verlaine (1844 - 1896) kimdir?
Arthur Rimbaud (1854 - 1891) kimdir?
Uğur Işılak (1971 - .... ) kimdir?
Belgin Doruk (1936 - 1995) kimdir?
Selçuk Yöntem (1953 - .... ) kimdir?
Ender Doğan (1970 - .... ) kimdir?
Şeker Ahmet Paşa (1841 - 1907) kimdir?
Filiz Akın (1943 - .... ) kimdir?
Ayhan Işık (1929 - 1979) kimdir?
Kerem Görsev (1961 - .... ) kimdir?
Prof. Dr. Mahmut Es'at Coşan (1938 - 2001) kimdir?
Suat Suna (1975 - .... ) kimdir?
Suna Pekuysal (1933 - 2008) kimdir?
Lev Nikolayeviç Tolstoy (1828 - 1910) kimdir?
Füreya Koral (1910 - 1997) kimdir?
Erol Parlak (1964 - .... ) kimdir?
Ece Ayhan (1931 - 2002) kimdir?
Bendeniz (1973 - .... ) kimdir?
Hatice Sabiha Görkey (1889 - 1963) kimdir?
Bahriye Üçok (1919 - 1990) kimdir?
Tomris Uyar (1941 - 2003) kimdir?
Haydar Aliyev (1923 - 2003) kimdir?
Cezmi Baskın ( .... - .... ) kimdir?
Sinan Bengier (1948 - .... ) kimdir?
Şebnem Sönmez (1968 - .... ) kimdir?
Altan Erkekli (1955 - .... ) kimdir?
William Shakespeare (1564 - 1616) kimdir?
Thomas Edison (1847 - 1931) kimdir?
Victor Hugo (1802 - 1885) kimdir?
Mehmet Ali Şahin (1950 - .... ) kimdir?
İsa Kamber (1957 - .... ) kimdir?
M. Vehbi Dinçerler (1940 - .... ) kimdir?
Yüksel Çakmur (1942 - .... ) kimdir?
Ali Şevki Erek (1935 - .... ) kimdir?
Mehmet Selahattin Kılıç (1921 - .... ) kimdir?
Önol Şakar (1935 - .... ) kimdir?
Muslihittin Yılmaz Mete (1920 - 2002) kimdir?
Ali Celalettin Coşkun (1914 - 1976) kimdir?
İsmet Sezgin (1928 - .... ) kimdir?
Fethullah Gülen (1941 - .... ) kimdir?
Cengiz Topel (1934 - 1964) kimdir?
Hasan Murat Mercan (1959 - .... ) kimdir?
Dengir Mir Mehmet Fırat (1943 - .... ) kimdir?
Prof. Dr. Anne O. Krueger ( .... - .... ) kimdir?
Tassos Papadopulos (1934 - 2008) kimdir?
Fethi Bey ( .... - .... ) kimdir?
Tarık Mikhail Aziz (1936 - .... ) kimdir?
Gabriyel Akyüz (1959 - .... ) kimdir?
Doğu Perinçek (1942 - .... ) kimdir?
Zafer Akçay (1963 - .... ) kimdir?
Prof. Dr. Ergün Aybars (1941 - .... ) kimdir?
Prof. Dr. Rasim Kale (1956 - .... ) kimdir?
Michael Schumacher (1969 - .... ) kimdir?
Yrd. Doç. Dr. Hasan Babacan (1966 - .... ) kimdir?
Prof. Dr. İdris Bal (1968 - .... ) kimdir?
Igor Ivanovich Sikorsky (1889 - 1972) kimdir?
Prof. Dr. Kamil Rıfkı Urga (1880 - 1966) kimdir?
Ege Ernart (1937 - 2002) kimdir?
Nezih Demirkent (1930 - 2001) kimdir?
Ali Talip Özdemir (1953 - .... ) kimdir?
Fatih Kısaparmak (1961 - .... ) kimdir?
Vanessa Mae (1978 - .... ) kimdir?
Jennifer Lopez (1970 - .... ) kimdir?
Shakira Isabel Mebarak Ripoll (1977 - .... ) kimdir?
Arthur James Balfour (1848 - 1930) kimdir?
Ahmet Ayık (1938 - .... ) kimdir?
Prof. Dr. Muhittin Dilege (1919 - 2002) kimdir?
Prof. Dr. Mehmet Cihat Özönder (1947 - 2007) kimdir?
Dr. Abdullah Manaz (1958 - .... ) kimdir?
Nezir Akalın (1964 - 2002) kimdir?
Aziz Yıldırım (1952 - .... ) kimdir?
Ufuk Söylemez (1958 - .... ) kimdir?
Yaşar Yakış (1938 - .... ) kimdir?
Dr. Mustafa Arabacıoğlu (1953 - .... ) kimdir?
Dr. Ahmet Kaşif (1950 - .... ) kimdir?
Dr. Salih Miroğlu (1953 - .... ) kimdir?
İlkay Kamil (1944 - .... ) kimdir?
Tahsin Ertuğruloğlu (1953 - .... ) kimdir?
Salih Coşar (1938 - .... ) kimdir?
Dr. Derviş Eroğlu (1938 - .... ) kimdir?
Zeki Ergezen (1949 - .... ) kimdir?
Zeki Karabayır (1952 - .... ) kimdir?
Zeyid Aslan (1965 - .... ) kimdir?
Ziyaettin Akbulut (1949 - .... ) kimdir?
Zülfükar İzol (1959 - .... ) kimdir?
Hayati Yazıcı (1952 - .... ) kimdir?
Doç. Dr. Halil Ürün (1947 - .... ) kimdir?
Alfred Nobel (1833 - 1896) kimdir?
Gürsoy Erol (1956 - .... ) kimdir?
Güldal Akşit (1960 - .... ) kimdir?
Binali Yıldırım (1955 - .... ) kimdir?
Asım Aykan (1953 - .... ) kimdir?
Alaattin Büyükkaya (1950 - .... ) kimdir?
Akif Gülle (1958 - .... ) kimdir?
Mehmet Necati Çetinkaya (1943 - .... ) kimdir?
Ergün Dağcıoğlu (1952 - .... ) kimdir?
Altan Karapaşaoğlu (1940 - .... ) kimdir?
Lokman Ayva (1966 - .... ) kimdir?
Doç. Dr. Abdullatif Şener (1954 - .... ) kimdir?
Murat Başesgioğlu (1955 - .... ) kimdir?
Dr. Mehmet Hilmi Güler (1949 - .... ) kimdir?
Sami Güçlü (1950 - .... ) kimdir?
Cemil Çiçek (1946 - .... ) kimdir?
Ali Babacan (1967 - .... ) kimdir?
Prof. Dr. Hüseyin Bağcı (1959 - .... ) kimdir?
Antonio Margheriti (1930 - 2002) kimdir?
Mehmet Vecdi Gönül (1939 - .... ) kimdir?
Eric Bogle (1944 - .... ) kimdir?
Movsar Barayev (1979 - 2002) kimdir?
Jerome David Salinger (1919 - .... ) kimdir?
Prof. Dr. Mustafa Yaşar Tınar (1955 - .... ) kimdir?
Sabahat Akkiraz (1955 - .... ) kimdir?
Kamil Koç (1901 - 1975) kimdir?
Ekrem Bora (1934 - 2012) kimdir?
Serdar Ortaç (1970 - .... ) kimdir?
Dr. Cengiz Özdiker (1960 - .... ) kimdir?
Gianfranco Fini (1952 - .... ) kimdir?
Hasan Tekin (1951 - .... ) kimdir?
Muhammed İkbal (1873 - 1938) kimdir?
Ozanser Uğurlu (1975 - .... ) kimdir?
Viviane Reding (1951 - .... ) kimdir?
Neil Kinnock (1942 - .... ) kimdir?
Doç. Dr. Vedat Özsoy (1957 - .... ) kimdir?
Tunca Toskay (1939 - .... ) kimdir?
Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş (1933 - .... ) kimdir?
Adnan Öztrak (1915 - .... ) kimdir?
Musa Öğün (1920 - .... ) kimdir?
Şaban Karataş (1928 - .... ) kimdir?
Christopher Patten (1944 - .... ) kimdir?
Romano Prodi (1939 - .... ) kimdir?
Ahmet Yenilmez (1966 - .... ) kimdir?
Pedro Solbes Mira (1942 - .... ) kimdir?
Pascal Lamy (1947 - .... ) kimdir?
Michel Barnier (1951 - .... ) kimdir?
Michaele Schreyer (1951 - .... ) kimdir?
Mario Monti (1943 - .... ) kimdir?
Margot Wallström (1954 - .... ) kimdir?
Günter Verheugen (1944 - .... ) kimdir?
Frederik Frits Bolkestein (1933 - .... ) kimdir?
Franz Fischler (1946 - .... ) kimdir?
Doç. Dr. Hüseyin Çelik (1959 - .... ) kimdir?
Prof. Dr. Ramazan Mirzaoğlu (1945 - .... ) kimdir?
Zafer Gülek (1965 - .... ) kimdir?
David Byrne (1947 - .... ) kimdir?
Antonio Vitorino (1957 - .... ) kimdir?
Anna Diamantopoulou (1959 - .... ) kimdir?
Vangelis (1943 - .... ) kimdir?
İbrahim Solak (1972 - .... ) kimdir?
Yrd. Doç. Dr. İzzet Sak (1962 - .... ) kimdir?
Yrd. Doç. Dr. Vehbi Günay (1967 - .... ) kimdir?
Doç. Dr. Ufuk Gülsoy (1961 - .... ) kimdir?
Cem Özdemir (1965 - .... ) kimdir?
Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu (1954 - 2002) kimdir?
Prof. Dr. Serap Yılmaz (1949 - .... ) kimdir?
Yrd. Doç. Dr. Ruhi Özcan (1959 - .... ) kimdir?
Jean Michel Jarre (1948 - .... ) kimdir?
Prof. Dr. Metin Hülagü (1962 - .... ) kimdir?
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Yılmaz (1955 - .... ) kimdir?
Prof. Dr. Mustafa Çetin Varlık (1945 - .... ) kimdir?
Prof. Dr. Mehmet Akif Erdoğru (1963 - .... ) kimdir?
Prof. Dr. Kemal Çiçek (1965 - .... ) kimdir?
Hüseyin Muşmal (1976 - .... ) kimdir?
Feridun Ata (1966 - .... ) kimdir?
Prof. Dr. Cevdet Küçük (1946 - .... ) kimdir?
Süleyman Cem Duna (1947 - .... ) kimdir?
Kerim Aydın Erdem (1934 - .... ) kimdir?
Tayfun Akgüner (1945 - .... ) kimdir?
Prof. Dr. Bahaeddin Yediyıldız (1945 - .... ) kimdir?
Ali Rıza Soyucak (1968 - .... ) kimdir?
Yücel Yener (1943 - .... ) kimdir?
Prof. Dr. Ahmet Akgündüz (1955 - .... ) kimdir?
Yrd. Doç. Dr. Alaaddin Aköz (1960 - .... ) kimdir?
Ali Fuat Örenç (1969 - .... ) kimdir?
Prof. Dr. Ali İhsan Gencer (1946 - 2008) kimdir?
Prof. Dr. Abdülkadir Özcan (1948 - .... ) kimdir?
Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak (1945 - .... ) kimdir?
Balthus (1908 - 2001) kimdir?
Erol Aykut (1965 - .... ) kimdir?
Ayten Şahin Genç ( .... - .... ) kimdir?
Yonca Evcimik ( .... - .... ) kimdir?
Aşık Veysel Şatıroğlu (1894 - 1973) kimdir?
Sami Hazinses (1925 - 2002) kimdir?
Dr. Erich Fromm (1900 - 1980) kimdir?
Prof. Dr. İnan Güler (1956 - .... ) kimdir?
Çelik Erişçi (1966 - .... ) kimdir?
Nikolay Çavuşesku (1918 - 1989) kimdir?
Dr. Osman Özsoy (1965 - .... ) kimdir?
Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) kimdir?
Federico Garcia Lorca (1898 - 1936) kimdir?
Kitaro (1953 - .... ) kimdir?
Yanni (1954 - .... ) kimdir?
Süreyya Ayhan (1978 - .... ) kimdir?
Erol Öcal (1940 - .... ) kimdir?
Mater Kaban (1939 - .... ) kimdir?
İhsan Demirkıran (1939 - .... ) kimdir?
Eraslan Özkaya (1939 - .... ) kimdir?
Onur Öymen (1940 - .... ) kimdir?
Prof. Dr. Necdet Tekin (1947 - .... ) kimdir?
Sefa Sirmen (1949 - .... ) kimdir?
Kürşat Tüzmen (1958 - .... ) kimdir?
Kent Kresa (1938 - .... ) kimdir?
İsmail Başyiğit (1952 - .... ) kimdir?
Orgeneral Mehmet Yaşar Büyükanıt (1940 - .... ) kimdir?
Orgeneral Halit Edip Başer (1942 - .... ) kimdir?
Tümamiral Haluk Sayın (1942 - .... ) kimdir?
Serhat Güvenç (1964 - .... ) kimdir?
Orgeneral Necdet Yılmaz Timur (1937 - .... ) kimdir?
Orgeneral Fevzi Türkeri (1941 - .... ) kimdir?
Batlamyus ( .... - .... ) kimdir?
Dante (1265 - 1321) kimdir?
Râzî (864 - 925) kimdir?
Sokrates ( .... - .... ) kimdir?
Emre Saltık (1960 - .... ) kimdir?
Sakıp Sabancı (1933 - 2004) kimdir?
Dr. Erol Mütercimler (1954 - .... ) kimdir?
Konfüçyüs ( .... - .... ) kimdir?
Zülfü Livaneli (1946 - .... ) kimdir?
Orhan Gencebay (1944 - .... ) kimdir?
Erkin Koray (1941 - .... ) kimdir?
Sabetay Sevi (1626 - 1676) kimdir?
Funda Arar (1975 - .... ) kimdir?
Erich Von Daniken (1935 - .... ) kimdir?
Erkan Oğur (1954 - .... ) kimdir?
Enya (1961 - .... ) kimdir?
Cengiz Aytmatov (1928 - 2008) kimdir?
Abdurrahim Karakoç (1932 - 2012) kimdir?
Nogales Bey (1877 - 1937) kimdir?
Edvard Norton (1969 - .... ) kimdir?
Said Nursi (1873 - 1960) kimdir?
Madonna (1958 - .... ) kimdir?
Nurettin Morceli (1970 - .... ) kimdir?
Jim Carrey (1962 - .... ) kimdir?
Winona Ryder (1971 - .... ) kimdir?
Mehmet Ali Erbil (1957 - .... ) kimdir?
Jackie Chan (1954 - .... ) kimdir?
Gregory Efimoviç Rasputin (1869 - 1916) kimdir?
Candan Erçetin (1963 - .... ) kimdir?
Serhat Ersöz (1972 - .... ) kimdir?
Taner Öngür (1949 - .... ) kimdir?
M. İstemihan Talay (1945 - .... ) kimdir?
Engin Yörükoğlu (1945 - .... ) kimdir?
Cahit Berkay (1946 - .... ) kimdir?
A. Cengiz Bozbeyoğlu (1952 - .... ) kimdir?
Açelya Akkoyun ( .... - .... ) kimdir?
Hulki Cevizoğlu (1958 - .... ) kimdir?
Prof. Dr. Kazım Mirşan (1919 - .... ) kimdir?
Sandra Bullock (1964 - .... ) kimdir?
Prof. Dr. Seyyid Hüseyin Nasr (1933 - .... ) kimdir?
Seyit Onbaşı (1889 - 1939) kimdir?
Meg Ryan (1961 - .... ) kimdir?
Mike Tyson (1966 - .... ) kimdir?
Max Schmeling ( .... - .... ) kimdir?
Sugar Ray Robinson (1921 - 1989) kimdir?
Floyd Patterson (1935 - .... ) kimdir?
Rocky Marciano (1923 - 1969) kimdir?
Jack Johnson (1878 - .... ) kimdir?
Nat Fleischer (1887 - 1972) kimdir?
Jack Dempsey (1895 - 1983) kimdir?
Julio Cesar Châvez (1962 - .... ) kimdir?
Henry Armstrong (1912 - 1988) kimdir?
Muhammed Ali Clay (1942 - .... ) kimdir?
Eddy Merckx (1945 - .... ) kimdir?
Miguel İndurain (1964 - .... ) kimdir?
Fausto Coppi (1919 - .... ) kimdir?
Marco Zanetti ( .... - .... ) kimdir?
Dick Jaspers ( .... - .... ) kimdir?
Ludo Dielis ( .... - .... ) kimdir?
Richard Bitalis (1946 - .... ) kimdir?
Alp Kızılsu (1957 - .... ) kimdir?
Monica Seles (1973 - .... ) kimdir?
GM Mihail Tal (1936 - 1992) kimdir?
Nevzat Süer (1926 - 1987) kimdir?
Wilhelm Steinitz (1836 - .... ) kimdir?
GM Judit, Sofia Zsuzsa Polgar (1976 - .... ) kimdir?
Feridun Öney (1956 - .... ) kimdir?
GM Emanuel Lasker (1868 - 1941) kimdir?
GM Gary Kasparov (1963 - .... ) kimdir?
GM Anatoly Karpov (1951 - .... ) kimdir?
GM Jose Raul Capablanca (1888 - 1942) kimdir?
GM Mihail Botvinnik (1911 - 1995) kimdir?
GM Suat Atalık (1964 - .... ) kimdir?
FM Can Arduman (1959 - .... ) kimdir?
Silli Giraud (1937 - .... ) kimdir?
Zeynel Yeşilay (1950 - .... ) kimdir?
Oramiral Vural Bayazıt (1934 - .... ) kimdir?
Özay Gönlüm (1940 - 2000) kimdir?
Peter Ackroyd (1949 - .... ) kimdir?
İvan IV (1530 - 1584) kimdir?
Michel Platini (1955 - .... ) kimdir?
Emilio Butregueno (1963 - .... ) kimdir?
Gerhard Müller (1945 - .... ) kimdir?
Refik Fersan (1895 - 1963) kimdir?
Şenol Güneş (1952 - .... ) kimdir?
Hamid Karzai (1957 - .... ) kimdir?
Dr. Şenol Kantarcı (1969 - .... ) kimdir?
Prof. Dr. Necmettin Erbakan (1926 - 2011) kimdir?
Dr. Devlet Bahçeli (1948 - .... ) kimdir?
Charles Dickens (1812 - 1870) kimdir?
Rudolf Hess (1894 - 1987) kimdir?
İlter Türkmen (1927 - .... ) kimdir?
Ü. Haluk Bayülken (1921 - .... ) kimdir?
Hasan Esat Işık (1916 - 1989) kimdir?
Hüseyin Başaran (1958 - 2015) kimdir?
Hasan Ali Yücel (1897 - 1961) kimdir?
Prof. Dr. Mümtaz Soysal (1929 - .... ) kimdir?
Hikmet Çetin (1937 - .... ) kimdir?
Vedat Okyar (1945 - 2009) kimdir?
Doğan Koloğlu (1927 - .... ) kimdir?
Şükrü Gülesin (1922 - 1977) kimdir?
Murat Karayalçın (1943 - .... ) kimdir?
Prof. Dr. Erdal İnönü (1926 - 2007) kimdir?
Necmettin Sadık Sadak (1890 - 1953) kimdir?
Fatin Rüştü Zorlu (1912 - 1961) kimdir?
Prof. Dr. Mustafa Sait Yazıcıoğlu (1949 - .... ) kimdir?
Korkut Göze (1942 - .... ) kimdir?
Oğuz Tansel (1915 - 1994) kimdir?
Tanju Okan (1938 - 1996) kimdir?
Coşkun Ali Kırca (1927 - .... ) kimdir?
Tayyibe Gülek (1968 - .... ) kimdir?
Koramiral Ekmel Totrakan (1939 - .... ) kimdir?
Juan Antonio Samaranch (1920 - .... ) kimdir?
Sinan Erdem (1927 - .... ) kimdir?
Marilyn Monroe (1926 - 1962) kimdir?
Nene Hatun (1857 - 1955) kimdir?
Ayrton Senna (1960 - 1993) kimdir?
Demi Moore (1962 - .... ) kimdir?
Nigel Mansell (1953 - .... ) kimdir?
Geena Davis (1957 - .... ) kimdir?
Juha Kankkunen (1959 - .... ) kimdir?
Enzo Ferrari (1898 - 1988) kimdir?
Şeyh Ahmed Yasin (1938 - 2004) kimdir?
Demir Bükey (1942 - .... ) kimdir?
Jiang Zemin (1926 - .... ) kimdir?
Deng Siaoping (1904 - 1997) kimdir?
Vreni Schneider (1964 - .... ) kimdir?
Valery Lobanovski (1936 - 2002) kimdir?
Sergen Yalçın (1972 - .... ) kimdir?
Eugen Heydrich (1904 - 1942) kimdir?
Emel Müftüoğlu (1961 - .... ) kimdir?
Edip Akbayram (1950 - .... ) kimdir?
Aşkın Nur Yengi (1971 - .... ) kimdir?
Beşir Fuad (1852 - 1887) kimdir?
Osamu Dazai (1909 - 1948) kimdir?
Walter Benjamin (1892 - 1940) kimdir?
Ömer Asım Aksoy (1898 - 1993) kimdir?
Hugo Grotius (1583 - 1645) kimdir?
Thomas Jefferson (1743 - 1826) kimdir?
Kemal Türkler (1926 - 1980) kimdir?
Tülay Özbek (1956 - .... ) kimdir?
Hakan Gümüş (1968 - .... ) kimdir?
Rutkay Aziz (1947 - .... ) kimdir?
Pim Fortuyn (1948 - 2002) kimdir?
Dr. Fazıl Küçük (1906 - 1984) kimdir?
Rauf Denktaş (1924 - 2012) kimdir?
Nursultan Nazarbayev ( .... - .... ) kimdir?
Saparmurat Niyazov Türkmenbaşı (1940 - 2006) kimdir?
Thomas Muster (1968 - .... ) kimdir?
Prof. Dr. Yıldız Kenter (1928 - .... ) kimdir?
Yorgo Papandreu (1952 - .... ) kimdir?
Kofi Annan (1938 - .... ) kimdir?
Recep Tayyip Erdoğan (1954 - .... ) kimdir?
Thomas More (1478 - 1535) kimdir?
Ord. Prof. Zeki Velidi Togan (1890 - 1970) kimdir?
Prof. Dr. Baymirza Hayit (1917 - .... ) kimdir?
Hüseyin Nihal Atsız (1905 - 1975) kimdir?
Karamanoğlu Mehmet Bey ( .... - 1280) kimdir?
Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791) kimdir?
Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832) kimdir?
Walter Scott (1771 - 1832) kimdir?
Charles de Gaulle (1890 - 1970) kimdir?
Adam Smith (1723 - 1790) kimdir?
Edgar Allan Poe (1809 - 1848) kimdir?
Berthold Brecht (1898 - 1956) kimdir?
Şamil Basayev (1965 - .... ) kimdir?
Mehmet Sarı (1946 - .... ) kimdir?
Adnan Menderes (1899 - 1961) kimdir?
Ali Gümüş (1940 - .... ) kimdir?
Gülten Dayıoğlu (1935 - .... ) kimdir?
Nuri Boytorun (1908 - 1988) kimdir?
Cinuçen Tanrıkorur (1938 - .... ) kimdir?
Muharrem Atik (1938 - .... ) kimdir?
İrfan Atan (1928 - .... ) kimdir?
Reinhard Gehlen (1902 - 1979) kimdir?
Mata Hari (1876 - 1917) kimdir?
Benedict Arnold (1741 - 1801) kimdir?
Joseph Fouche (1759 - 1820) kimdir?
Sir Francis Walsingham (1530 - 1590) kimdir?
Vehbi Akdağ (1949 - .... ) kimdir?
Adile Naşit (1930 - 1987) kimdir?
Sulhi Garan (1916 - 1962) kimdir?
Ertuğrul Dilek (1935 - .... ) kimdir?
Hasan Ceylan (1949 - .... ) kimdir?
Doğan Babacan (1930 - .... ) kimdir?
Hakkı Yeten (1910 - 1989) kimdir?
Sadri Şener (1951 - .... ) kimdir?
İhsan Safî (1971 - .... ) kimdir?
Dr. Nuri Sağlam (1964 - .... ) kimdir?
Yrd. Doç. Dr. Ali Şükrü Çoruk (1969 - .... ) kimdir?
Prof. Dr. Kâzım Yetiş (1947 - .... ) kimdir?
Enfel Doğan (1977 - .... ) kimdir?
Doç. Dr. Musa Duman (1962 - .... ) kimdir?
Prof. Dr. Muhammet Yelten (1954 - .... ) kimdir?
Prof. Dr. Mustafa Özkan (1957 - .... ) kimdir?
Prof. Dr. Necat Birinci (1943 - .... ) kimdir?
Sadri Usuoğlu (1906 - .... ) kimdir?
Güven Sazak (1935 - .... ) kimdir?
Fahri Somer (1916 - 1994) kimdir?
Hasan Polat (1919 - 2010) kimdir?
Yusuf Ziya Öniş (1892 - 1960) kimdir?
Faruk Ilgaz (1922 - .... ) kimdir?
Faik Gökay (1916 - .... ) kimdir?
Necdet Çobanlı (1921 - .... ) kimdir?
Semih Bayülken ( .... - 1989) kimdir?
Serpil Hamdi Tüzün (1939 - .... ) kimdir?
Selahattin Torkal (1925 - .... ) kimdir?
Candan Tarhan (1942 - 1989) kimdir?
Ara Güler (1928 - .... ) kimdir?
Müjdat Gezen (1943 - .... ) kimdir?
Levent Akgünlü (1973 - .... ) kimdir?
Osman Kasap (1967 - .... ) kimdir?
Yrd. Doç. Dr. Halil Bal (1960 - .... ) kimdir?
Doç. Dr. Mustafa Budak (1962 - .... ) kimdir?
Doç. Dr. Ali Arslan (1961 - .... ) kimdir?
Prof. Dr. Cezmi Eraslan (1961 - .... ) kimdir?
Prof. Dr. Mehmet Saray (1942 - .... ) kimdir?
Zeynel Soyuer (1939 - .... ) kimdir?
Jean - Marie Le Pen (1928 - .... ) kimdir?
Ahmet Suat Özyazıcı (1936 - .... ) kimdir?
Ali Fuat Örenç (1969 - .... ) kimdir?
Elias Hobeyka (1957 - 2002) kimdir?
Mervan Hasip İbrahim El Barguti (1959 - .... ) kimdir?
Yrd. Doç. Dr. Mesut Yalvaç (1963 - .... ) kimdir?
Yrd. Doç. Mahmut Ak (1965 - .... ) kimdir?
Ord. Prof. Ali Fuat Başgil (1893 - 1967) kimdir?
Can Avcı (1976 - .... ) kimdir?
Gamze Yılmaz-Çoker (1974 - .... ) kimdir?
Y. Gürkan Ergin (1976 - .... ) kimdir?
Prof. Dr. Oktay Belli (1945 - .... ) kimdir?
Prof. Dr. Feza Günergün (1956 - .... ) kimdir?
Hülya Avşar (1963 - .... ) kimdir?
Ömer Nasuhi Bilmen (1882 - 1971) kimdir?
Ahmet Hamdi Akseki ( .... - 1951) kimdir?
Korg. Yusuf Soybaş (1943 - .... ) kimdir?
Teoman Koman (1936 - .... ) kimdir?
Franko (1892 - 1975) kimdir?
Golda Meir (1898 - 1978) kimdir?
Enver Sedat (1918 - 1981) kimdir?
David Ben Gurion (1886 - 1973) kimdir?
Savaş Yurttaş (1944 - 2002) kimdir?
Halil Mutlu (1973 - .... ) kimdir?
Prof. Dr. Suat Karaküçük (1956 - .... ) kimdir?
Prof. Dr. İbrahim Yıldıran (1956 - .... ) kimdir?
Prof. Dr. Mehmet Günay (1966 - .... ) kimdir?
Prof. Dr. A. Faik İmamoğlu ( .... - .... ) kimdir?
Alp Alpagut (1974 - .... ) kimdir?
Prof. Dr. Ahmet Vefik Alp (1948 - .... ) kimdir?
Can Kozlu (1954 - .... ) kimdir?
Mehmet Güleryüz (1938 - .... ) kimdir?
Karacaoğlan (1606 - .... ) kimdir?
Metin Bostancıoğlu (1942 - .... ) kimdir?
Bedri Baykam (1957 - .... ) kimdir?
Aslı Gökyokuş (1977 - .... ) kimdir?
Necati Göksel (1965 - .... ) kimdir?
Yasemin Göksel (1974 - .... ) kimdir?
Vahap Beyaz (1954 - .... ) kimdir?
İzzet Baysal (1907 - 2000) kimdir?
Özdemir Asaf (1923 - 1981) kimdir?
Süleyman II (1642 - 1691) kimdir?
Martin Heidegger (1889 - 1976) kimdir?
Tarkan Tevetoğlu (1972 - .... ) kimdir?
Şeyh Şamil (1797 - 1871) kimdir?
Sadri Alışık (1925 - 1995) kimdir?
Haydar Dümen (1931 - .... ) kimdir?
Arif Sağ (1945 - .... ) kimdir?
Prof. Dr. Hasan Köni (1946 - .... ) kimdir?
Willy Brand (1913 - 1992) kimdir?
Deniz Baykal (1938 - .... ) kimdir?
Altan Öymen (1932 - .... ) kimdir?
Eduard Bernstein (1850 - 1932) kimdir?
Mustafa Nuhut (1946 - .... ) kimdir?
Demirhan Şerefhan (1969 - .... ) kimdir?
Alev Alatlı (1944 - .... ) kimdir?
Ahmet Cömert (1926 - 1990) kimdir?
Prof. Dr. Yaşar Sevim (1948 - .... ) kimdir?
Ali Rıza Özdarende (1876 - 1952) kimdir?
Mehmet Rıfat Börekçi (1860 - 1941) kimdir?
Zülfikar Ali Butto (1928 - 1979) kimdir?
Mustafa Aslan (1958 - .... ) kimdir?
Fikret Orman (1967 - .... ) kimdir?
Yıldırım Demirören (1964 - .... ) kimdir?
İzzet Ceylan (1953 - .... ) kimdir?
Ahmet Hamoğlu (1948 - .... ) kimdir?
Serdar Bilgili (1963 - .... ) kimdir?
Ahmet Raif Ünüvar (1964 - .... ) kimdir?
Bikem Ardakoç (1969 - .... ) kimdir?
Mehmet Şencan (1964 - .... ) kimdir?
Orhan Yüzen (1964 - .... ) kimdir?
Niyazi Yelkencioğlu (1955 - .... ) kimdir?
Derya Taşdelenler (1956 - .... ) kimdir?
Refik Arkan ( .... - .... ) kimdir?
Burak Elmas (1974 - .... ) kimdir?
Mete Başol (1957 - .... ) kimdir?
Temel Aksoy (1956 - .... ) kimdir?
Kraliçe Elizabeth (1900 - 2002) kimdir?
Özdemir Erdoğan (1940 - .... ) kimdir?
Doç. Dr. Sami Selçuk (1937 - .... ) kimdir?
Sabih Kanadoğlu (1938 - .... ) kimdir?
General Dwight Eisenhower (1890 - 1969) kimdir?
Pol Pot (1928 - 1998) kimdir?
Nuri Çolakoğlu (1943 - .... ) kimdir?
Hıncal Uluç (1939 - .... ) kimdir?
Muhammed Salih (1949 - .... ) kimdir?
Şükrü Ergün (1958 - .... ) kimdir?
Özkan Olcay (1934 - .... ) kimdir?
Ali Dürüst (1955 - .... ) kimdir?
Alp Yalman (1940 - .... ) kimdir?
Kral Hasan II (1929 - 1999) kimdir?
Charles Darwin (1809 - 1882) kimdir?
Zeki Demirkubuz (1964 - .... ) kimdir?
İsa Yusuf Alptekin (1901 - 1995) kimdir?
Saddam Hüseyin (1937 - 2006) kimdir?
Özhan Canaydın (1943 - 2010) kimdir?
Esmeray Diriker (1950 - 2002) kimdir?
Selahattin Pınar (1902 - 1960) kimdir?
Sadeddin Kaynak (1895 - 1961) kimdir?
Denzel Washington (1954 - .... ) kimdir?
Andrei Tarkovsky (1932 - 1986) kimdir?
Marcel Proust (1871 - 1922) kimdir?
Halit Refiğ (1934 - .... ) kimdir?
Ataol Behramoğlu (1942 - .... ) kimdir?
General Asım Gündüz (1880 - 1970) kimdir?
Ahmet Turan Alkan (1954 - .... ) kimdir?
Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu (1959 - .... ) kimdir?
Ahmed Arif (1927 - 1991) kimdir?
Abdullah Öcalan (1948 - .... ) kimdir?
Cemil Cahit Toydemir (1883 - 1956) kimdir?
Cemal Reşit Rey (1904 - 1985) kimdir?
Cahit Sıtkı Tarancı (1910 - 1956) kimdir?
Douglas Macarthur (1880 - 1964) kimdir?
Diego Armando Maradona (1960 - .... ) kimdir?
Reşat Doğru (1955 - .... ) kimdir?
General Muhammed Fehim (1957 - .... ) kimdir?
Dr. Abdullah Abdullah (1960 - .... ) kimdir?
Yunus Kanuni (1957 - .... ) kimdir?
Muhammed Hatemi (1943 - .... ) kimdir?
Yaser Arafat (1929 - 2004) kimdir?
Ekrem Özdamar (1956 - .... ) kimdir?
Fuzuli ( .... - 1556) kimdir?
Rivaldo (1972 - .... ) kimdir?
Batistuta (1969 - .... ) kimdir?
Osman Yüksel Serdengeçti (1917 - 1983) kimdir?
Besim Tibuk (1945 - .... ) kimdir?
Orgeneral Fahrettin Altay (1880 - 1974) kimdir?
Hüsrev Gerede (1886 - 1962) kimdir?
George W. Bush (1946 - .... ) kimdir?
Mehmetçik ( .... - .... ) kimdir?
Mahir Kaynak (1934 - .... ) kimdir?
Şenkal Atasagun (1941 - .... ) kimdir?
M. Recai Kutan (1930 - .... ) kimdir?
Muhsin Yazıcıoğlu (1954 - 2009) kimdir?
Yıldırım Gürses (1939 - 2000) kimdir?
Dick Cheney (1941 - .... ) kimdir?
Edward Said (1935 - 2003) kimdir?
Dr. Nevzat Altığ (1925 - .... ) kimdir?
Prof. Dr. Selahattin İçli (1923 - 2006) kimdir?
Kâni Karaca (1930 - .... ) kimdir?
Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu (1935 - .... ) kimdir?
Hilmi Yavuz (1936 - .... ) kimdir?
Hasan Saka (1885 - 1960) kimdir?
Halide Edip Adıvar (1884 - 1964) kimdir?
Hafız Esad (1930 - 2000) kimdir?
Kemal Özer (1935 - 2009) kimdir?
Lev Troçki (1879 - 1940) kimdir?
Murad V (1840 - 1904) kimdir?
Usame Bin Ladin (1957 - .... ) kimdir?
Ahmed Şah Mesud ( .... - 2001) kimdir?
Oğuz Çetin (1963 - .... ) kimdir?
Rıza Çalımbay (1963 - .... ) kimdir?
Johann Cruyff (1947 - .... ) kimdir?
Jackie Charlton (1935 - .... ) kimdir?
Fâruk Şâhin (1957 - .... ) kimdir?
Kadri Aytaç (1931 - .... ) kimdir?
Numan Ağa (1750 - 1834) kimdir?
Zaharya Efendi Mir Cemil ( .... - 1740) kimdir?
Ariel Şaron (1928 - .... ) kimdir?
Mircea Lucescu (1945 - .... ) kimdir?
Murad IV (1612 - 1640) kimdir?
Murad III (1546 - 1595) kimdir?
Murad I (1326 - 1389) kimdir?
Mahmud I (1696 - 1754) kimdir?
Nikos Sampson ( .... - .... ) kimdir?
Müzeyyen Senar (1918 - .... ) kimdir?
Müştak Erenus (1915 - .... ) kimdir?
Bekir Sıtkı Sezgin (1936 - 1996) kimdir?
Mustafa IV (1779 - 1808) kimdir?
Mustafa III (1717 - 1774) kimdir?
Ahmet Gülhan (1977 - .... ) kimdir?
Harun Doğan (1976 - .... ) kimdir?
Revaham Zeevi (1926 - 2001) kimdir?
Muharrem Demireğen (1970 - .... ) kimdir?
Remzi Musaoğlu (1965 - .... ) kimdir?
Lefter Küçükandonyadis (1925 - 2012) kimdir?
Ahmet Örel (1969 - .... ) kimdir?
Metin Kaplan (1963 - .... ) kimdir?
Fevzi Şeker (1962 - .... ) kimdir?
Reşit Karabacak (1954 - .... ) kimdir?
Sefer Baygın (1969 - .... ) kimdir?
Ömer Topuz (1939 - .... ) kimdir?
Metin Alakoç ( .... - .... ) kimdir?
Nihat Kabanlı (1944 - .... ) kimdir?
Hasan Sevinç (1936 - .... ) kimdir?
Mehmet Esenceli (1940 - .... ) kimdir?
Nazmi Avluca (1975 - .... ) kimdir?
Şeref Eroğlu (1975 - .... ) kimdir?
Ercan Yıldız (1974 - .... ) kimdir?
Zekeriya Güçlü (1971 - .... ) kimdir?
Hakkı Başar (1970 - .... ) kimdir?
Turan Ceylan (1968 - .... ) kimdir?
Sebahattin Öztürk (1974 - .... ) kimdir?
Ali Rıza Alan (1947 - .... ) kimdir?
Sırrı Acar (1943 - .... ) kimdir?
Rıza Doğan (1931 - .... ) kimdir?
Gürsel Aksel (1938 - 1978) kimdir?
Hüseyin Akbaş (1933 - 1989) kimdir?
Haydar Zafer (1927 - 1994) kimdir?
Nurettin Zafer (1920 - 1992) kimdir?
Recep Adanır (1929 - .... ) kimdir?
Muharrem Candaş (1921 - .... ) kimdir?
Mahmut Atalay (1934 - .... ) kimdir?
İsmail Ogan (1933 - .... ) kimdir?
Kazım Ayvaz (1937 - .... ) kimdir?
Tevfik Kış (1934 - .... ) kimdir?
Müzahir Sille (1931 - .... ) kimdir?
İsmet Atlı (1931 - .... ) kimdir?
Hasan Güngör (1934 - .... ) kimdir?
Mustafa Dagıstanlı (1931 - .... ) kimdir?
Hamit Kaplan (1934 - 1975) kimdir?
Mithat Bayrak (1929 - .... ) kimdir?
Bayram Şit (1930 - .... ) kimdir?
Gazanfer Bilge (1923 - 2008) kimdir?
Nasuh Akar (1922 - 1984) kimdir?
Ümit Yusuf Aktan (1949 - .... ) kimdir?
Bülent Arınç (1948 - .... ) kimdir?
Mehmet Oktav (1917 - 1996) kimdir?
Prof. Dr. İrfan Gündüz (1950 - .... ) kimdir?
Abdülkadir Aksu (1944 - .... ) kimdir?
Doç. Dr. Abdullah Gül (1950 - .... ) kimdir?
Celal Atik (1920 - 1979) kimdir?
Hamza Yerlikaya (1976 - .... ) kimdir?
Mustafa II (1664 - 1703) kimdir?
Mustafa I (1592 - 1639) kimdir?
Mustafa Suphi (1883 - 1921) kimdir?
Orhun Ene (1967 - .... ) kimdir?
Larry Bird (1956 - .... ) kimdir?
Prof. Dr. Numan Kurtulmuş (1959 - .... ) kimdir?
Turgut Cansever (1920 - 2009) kimdir?
Cafer Zorlu (1926 - 2012) kimdir?
Sezen Aksu (1954 - .... ) kimdir?
Buket Uzuner (1955 - .... ) kimdir?
Prof. Dr. Özdemir Nutku (1931 - .... ) kimdir?
Ali Şir Nevai (1441 - 1501) kimdir?
Francis Bacon (1561 - 1626) kimdir?
Naim Süleymanoğlu (1967 - .... ) kimdir?
Aydın Örs (1946 - .... ) kimdir?
Rıdvan Dilmen (1962 - .... ) kimdir?
Pele (1940 - .... ) kimdir?
Franz Beckenbauer (1945 - .... ) kimdir?
Orhan Kemal (1914 - 1970) kimdir?
Suphi Karaman (1920 - .... ) kimdir?
Orgeneral Eşref Bitlis (1933 - 1993) kimdir?
Prof. Dr. Rıza Ayhan (1953 - .... ) kimdir?
Necip Fazıl Kısakürek (1905 - 1983) kimdir?
Engin Güner (1942 - .... ) kimdir?
Russell Crowe ( .... - .... ) kimdir?
Baudelaire (1821 - 1867) kimdir?
Metin Oktay (1936 - 1991) kimdir?
Fatih Terim (1953 - .... ) kimdir?
Ali Sami Yen (1886 - 1951) kimdir?
Murathan Mungan (1955 - .... ) kimdir?
Muhsin Ertuğrul (1892 - 1979) kimdir?
Melih Cevdet Anday (1915 - 2002) kimdir?
Mehmet Emin Aga (1931 - 2006) kimdir?
Mateos İzmirliyan (1843 - 1910) kimdir?
Marios Matsakis ( .... - .... ) kimdir?
General Nurettin Sakallı (1873 - 1932) kimdir?
Umur Talu (1957 - .... ) kimdir?
Mehmet Emin Karamehmet (1944 - .... ) kimdir?
Tuncay Özkan (1966 - .... ) kimdir?
Özdemir İnce (1936 - .... ) kimdir?
Rıza Şah Pehlevi (1878 - 1944) kimdir?
Rıfat Ilgaz (1911 - 1993) kimdir?
Dr. Refik İbrahim Saydam (1881 - 1942) kimdir?
Descartes (1596 - 1650) kimdir?
Blaise Pascal (1623 - 1662) kimdir?
Honore De Balzac (1799 - 1850) kimdir?
Sırrı Atalay (1919 - 1986) kimdir?
Seyfi Arkan (1904 - 1966) kimdir?
Selim Sırrı Tarcan (1874 - 1957) kimdir?
Dr. A. Mahfi Eğilmez (1950 - .... ) kimdir?
Mehmet Emin Resulzade (1884 - 1955) kimdir?
Salah Birsel (1919 - .... ) kimdir?
Safiye Ayla Targan (1907 - 1998) kimdir?
Nicolas Cage (1964 - .... ) kimdir?
Sabahattin Çakmakoğlu (1930 - .... ) kimdir?
Turgut Uyar (1927 - 1985) kimdir?
Can Yücel (1926 - 1999) kimdir?
Ali İhsan Sabis (1882 - 1957) kimdir?
Prof. Dr. Emre Kongar (1941 - .... ) kimdir?
Ruşen Eşref Ünaydın (1892 - .... ) kimdir?
Ali Rıza Efendi (1841 - 1888) kimdir?
Makbule Atadan (1887 - 1956) kimdir?
Rukiye Erkin ( .... - .... ) kimdir?
Prof. Dr. Afet İnan ( .... - 1985) kimdir?
Abdürrahim Tuncak (1908 - .... ) kimdir?
Sabiha Gökçen (1913 - 2001) kimdir?
Melih Gökçek (1948 - .... ) kimdir?
Okay Temiz (1939 - .... ) kimdir?
Sertab Erener (1964 - .... ) kimdir?
Tuluyhan Uğurlu (1965 - .... ) kimdir?
Toto Cutugno (1943 - .... ) kimdir?
Bryan Adams (1959 - .... ) kimdir?
Benedetto Croce (1866 - 1952) kimdir?
Nebile ( .... - .... ) kimdir?
Nazmi Bey (1875 - 1940) kimdir?
Nasreddin Hoca (1208 - 1284) kimdir?
Onat Kutlar (1936 - 1995) kimdir?
Ömer Naci (1878 - 1916) kimdir?
Piri Reis ( .... - 1554) kimdir?
Recep Peker (1889 - 1950) kimdir?
Hüseyin Rauf Orbay (1881 - 1964) kimdir?
Michelangelo (1475 - 1564) kimdir?
Vincent Van Gogh (1853 - 1890) kimdir?
Salvador Dali (1904 - 1989) kimdir?
Dr. Reşit Galip (1897 - 1934) kimdir?
Mahmud II (1785 - 1839) kimdir?
Şemsi Denizer (1950 - 1999) kimdir?
Tarık Günersel ( .... - .... ) kimdir?
Üzeyir Garih (1929 - 2001) kimdir?
Ülkü Adatepe (1932 - 2012) kimdir?
Ülkü Tamer (1937 - .... ) kimdir?
Selim III (1761 - 1808) kimdir?
Voltaire (1694 - 1778) kimdir?
Salih Bozok (1881 - 1941) kimdir?
Eleutherios Venizelos (1864 - 1936) kimdir?
Hafız Post (1630 - 1694) kimdir?
Ord. Prof. Yusuf Hikmet Bayur (1881 - 1980) kimdir?
Zübeyde Hanım (1857 - 1923) kimdir?
Zafer Şenocak (1961 - .... ) kimdir?
Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı (1939 - 1999) kimdir?
Ahmet Kutsi Tecer (1901 - 1967) kimdir?
Abdülhamid I (1725 - 1789) kimdir?
Abdülhamid II (1842 - 1918) kimdir?
Osman Bölükbaşı (1913 - 2002) kimdir?
Genç Osman (1604 - 1622) kimdir?
Orhan Gazi (1281 - 1360) kimdir?
Clint Eastwood (1930 - .... ) kimdir?
Helmuth Kohl (1930 - .... ) kimdir?
Ediz Hun (1941 - .... ) kimdir?
Kamer Genç (1940 - 2016) kimdir?
Hüsamettin Özkan (1950 - .... ) kimdir?
Bill Clinton (1946 - .... ) kimdir?
Mehmet Ağar (1951 - .... ) kimdir?
Barış Manço (1943 - 1999) kimdir?
Cem Karaca (1945 - 2004) kimdir?
Kanuni Sultan Süleyman (1495 - 1566) kimdir?
Selim II (1524 - 1574) kimdir?
Yavuz Sultan Selim (1470 - 1520) kimdir?
Yıldırım Bayezid (1360 - 1403) kimdir?
Hacı Bektaş-ı Veli (1281 - 1338) kimdir?
Sir Anthony Hopkins (1937 - .... ) kimdir?
Harry S. Truman (1884 - 1972) kimdir?
George Harrison (1943 - 2001) kimdir?
Gaffar Okkan (1952 - 2001) kimdir?
Jacques Chirac (1932 - .... ) kimdir?
Napolyon Buanoparte (1769 - 1821) kimdir?
Vladimir Putin (1952 - .... ) kimdir?
Mahatma Gandhi (1869 - 1948) kimdir?
Yaşar Kemal (1923 - .... ) kimdir?
Yakup Kadri Karaosmanoğlu (1889 - 1974) kimdir?
Uğur Mumcu (1942 - 1993) kimdir?
Tevfik Fikret (1867 - 1915) kimdir?
Stefan Zweig (1881 - 1942) kimdir?
Sait Faik Abasıyanık (1906 - 1954) kimdir?
Orhan Veli Kanık (1914 - 1950) kimdir?
Mehmet Akif Ersoy (1873 - 1936) kimdir?
Halit Ziya Uşaklıgil (1866 - 1945) kimdir?
Cevat Şakir Kabaağaçlı (1890 - 1973) kimdir?
Fakir Baykurt (1929 - 1999) kimdir?
Sören Kierkegaard (1813 - 1855) kimdir?
Elvis Presley (1935 - 1977) kimdir?
Amerigo Vespucci (1454 - 1512) kimdir?
Bülent Ecevit (1925 - 2006) kimdir?
Prof. Dr. Tansu Çiller (1946 - .... ) kimdir?
Prof. Dr. Ahmet Mete Tuncoku (1946 - .... ) kimdir?
Mustafa Rüştü Taşar (1951 - 2007) kimdir?
Cem Sultan ( .... - 1495) kimdir?
Mustafa Abdülhalik Renda (1881 - 1957) kimdir?
Mehmet Şükrü Saracoğlu (1887 - 1953) kimdir?
Refik Koraltan (1890 - 1974) kimdir?
Dr. Fuat Sirmen (1899 - 1981) kimdir?
Ferruh Bozbeyli (1927 - .... ) kimdir?
Sabit Osman Avcı (1921 - .... ) kimdir?
Dr. Cahit Karakaş (1928 - .... ) kimdir?
Necmettin Karaduman (1927 - .... ) kimdir?
İsmet Kaya Erdem (1928 - .... ) kimdir?
Mustafa Kalemli (1943 - .... ) kimdir?
Yıldırım Akbulut (1935 - .... ) kimdir?
Jean Paul Sartre (1905 - 1980) kimdir?
William Randolph Hearst (1963 - 1951) kimdir?
Bill Gates (1955 - .... ) kimdir?
Anthony Quinn (1915 - 2001) kimdir?
Mithat Paşa (1822 - 1884) kimdir?
Mustafa Abdulcemil Kırımoğlu (1943 - .... ) kimdir?
Mimar Sinan (1489 - 1588) kimdir?
Kemal Derviş (1949 - .... ) kimdir?
Kemal Sunal (1944 - 2000) kimdir?
Orgeneral Turgut Sunalp (1917 - 1999) kimdir?
Tunalı Hilmi (1871 - 1928) kimdir?
Tevfik Rüştü Aras (1883 - 1972) kimdir?
Vilfredo Pareto (1848 - 1923) kimdir?
Yusuf Akçura (1876 - 1935) kimdir?
Yusuf Bozkurt Özal (1940 - 2001) kimdir?
Yunus Emre (1238 - 1328) kimdir?
Yaşar Doğu (1917 - 1961) kimdir?
Prof. Dr. Jale İnan (1914 - 2001) kimdir?
Ziya Gökalp (1876 - 1924) kimdir?
Rudolf Hilferding (1877 - 1941) kimdir?
İbn Sina (980 - 1037) kimdir?
Robert Bosch (1861 - 1942) kimdir?
Archimedes ( .... - .... ) kimdir?
Aristoteles ( .... - .... ) kimdir?
Henri Bergson (1859 - 1941) kimdir?
Nurullah Ataç (1898 - 1957) kimdir?
Franz Kafka (1883 - 1917) kimdir?
Samuel Beckett (1906 - 1989) kimdir?
Mehmed Reşat (1844 - 1918) kimdir?
Fatih Sultan Mehmet (1432 - 1481) kimdir?
Cemil Meriç (1916 - 1987) kimdir?
Yahya Kemal Beyatlı (1884 - 1958) kimdir?
Ahmet Hamdi Tanpınar (1901 - 1962) kimdir?
Oğuz Atay (1934 - 1977) kimdir?
Luciano Benetton (1935 - .... ) kimdir?
Ahmet Necdet Sezer (1941 - .... ) kimdir?
Louis Renault (1877 - 1944) kimdir?
Oramiral Özden Örnek (1943 - .... ) kimdir?
Orgeneral Mehmet Şener Eruygur (1941 - .... ) kimdir?
Oramiral H. Bülent Alpkaya (1940 - .... ) kimdir?
Orgeneral Hilmi Özkök (1940 - .... ) kimdir?
Orgeneral Mehmet Kazım Orbay (1887 - 1964) kimdir?
Orgeneral Salih Omurtak (1889 - 1954) kimdir?
Orgeneral Mehmet Nuri Yamut (1890 - 1961) kimdir?
Orgeneral İsmail Hakkı Tunaboylu (1895 - 1958) kimdir?
Orgeneral İbrahim Feyzi Mengüç (1896 - 1966) kimdir?
Orgeneral Mustafa Rüştü Erdelhun (1894 - 1983) kimdir?
Orgeneral Ragıp Gümüşpala (1897 - 1964) kimdir?
Orgeneral A. Cemal Tural (1905 - 1981) kimdir?
Amanullah Han (1892 - 1960) kimdir?
Orgeneral Memduh Tağmaç (1904 - 1978) kimdir?
Orgeneral Ömer Faruk Gürler (1913 - 1463) kimdir?
Farabi (874 - 950) kimdir?
Platon ( .... - .... ) kimdir?
Ali Kuşçu ( .... - 1474) kimdir?
Otto Liman Von Sanders (1855 - 1929) kimdir?
Ian Hamilton (1853 - 1947) kimdir?
Viscount Edward Gray (1862 - 1933) kimdir?
Sir John de Robeck (1862 - 1928) kimdir?
Cevat Çobanlı (1870 - 1938) kimdir?
Winston Churchill (1874 - 1965) kimdir?
William Riddell Birdwood (1865 - 1951) kimdir?
Bedri Rahmi Eyüboğlu (1913 - 1975) kimdir?
Neşet Ertaş (1938 - 2012) kimdir?
Muharrem Ertaş (1913 - 1984) kimdir?
Itri ( .... - 1712) kimdir?
Prof. Dr. Ahmet Adnan Saygun (1907 - 1991) kimdir?
Mareşal Fevzi Çakmak (1876 - 1950) kimdir?
Orgeneral Semih Sancar (1911 - 1984) kimdir?
Orgeneral Nurettin Ersin (1918 - 2005) kimdir?
Orgeneral Necip Torumtay (1926 - .... ) kimdir?
Orgeneral Doğan Güreş (1926 - .... ) kimdir?
Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı (1932 - .... ) kimdir?
Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu (1934 - .... ) kimdir?
Prof. Dr. Joseph Alois Schumpeter (1883 - 1950) kimdir?
Prof. Dr. Irving Fisher (1867 - 1947) kimdir?
Henry Ford (1863 - 1947) kimdir?
Kazım Özalp (1880 - 1968) kimdir?
Mustafa Kemal Atatürk (1881 - 1938) kimdir?
Gerard Philips (1858 - 1942) kimdir?
Prof. Dr. George Horace Gallup (1901 - 1984) kimdir?
Korg. Cemal Paşa (1872 - 1922) kimdir?
Cem Yılmaz (1973 - .... ) kimdir?
Ferdinand Porsche (1875 - 1951) kimdir?
Enzo Ferrari (1898 - 1988) kimdir?
Conrad Hilton (1887 - 1979) kimdir?
Carlo De Benedetti (1934 - .... ) kimdir?
Carl Friedrich Benz (1844 - 1929) kimdir?
Bernard Roger Tapie (1943 - .... ) kimdir?
Beate Uhse (1919 - .... ) kimdir?
Axel Caesar Springer (1912 - 1985) kimdir?
Arthur Cecil Pigou (1877 - 1959) kimdir?
Fehmi Alpay Özalan (1973 - .... ) kimdir?
Fyodor Mikhailoviç Dostoyevski (1821 - 1881) kimdir?
Ali Fethi Okyar (1880 - 1943) kimdir?
Ali Fuat Cebesoy (1882 - 1968) kimdir?
Enver Paşa (1881 - 1922) kimdir?
Kazım Karabekir (1882 - 1948) kimdir?
Alfred Hugenberg (1865 - 1951) kimdir?
Adolf Adi Dassler (1900 - 1978) kimdir?
Josef Stalin (1881 - 1953) kimdir?
Vladimir İliç Lenin (1870 - 1924) kimdir?
Friedrich Engels (1820 - 1895) kimdir?
Karl Marks (1818 - 1883) kimdir?
Fikret Kızılok (1946 - 2001) kimdir?
İsmail Gaspıralı (1851 - 1914) kimdir?
Slobodan Miloseviç (1941 - .... ) kimdir?
Neşe Erberk (1964 - .... ) kimdir?
Viktor Saneyev (1945 - .... ) kimdir?
Sergei Bubka (1963 - .... ) kimdir?
Paavo Nurmi (1897 - 1973) kimdir?
Marlene Ottey (1960 - .... ) kimdir?
Mao Zedong (1893 - 1976) kimdir?
Katrin Krabbe (1969 - .... ) kimdir?
Jesse Owens (1913 - 1980) kimdir?
Mithat Bereket (1966 - .... ) kimdir?
Kemal Mutlu (1946 - .... ) kimdir?
Kenan Onuk (1954 - 2005) kimdir?
Cüneyt Koryürek (1931 - 2008) kimdir?
Bob Beamon (1946 - .... ) kimdir?
Ben Johnson (1961 - .... ) kimdir?
Abebe Bikila (1932 - 1973) kimdir?
Ayhan Şahenk (1929 - 2001) kimdir?
Osman Gazi (1258 - 1326) kimdir?
Turgut Özal (1927 - 1993) kimdir?
Orgeneral Ahmet Kenan Evren (1918 - .... )
Fahri Korutürk (1903 - 1987)
Cevdet Sunay (1899 - 1982)
Cemal Gürsel (1895 - 1966)
İsmet İnönü (1884 - 1973)
Adnan Kaşıkçı (1935 - .... )
Selahaddin Eyyubi (1138 - 1193)
Prof. Dr. İbrahim Şevki Atasagun (1899 - 1984)
Benito Mussolini (1883 - 1945)
Süleyman Demirel (1924 - .... )
Dr. Sad
Klemens von Metternich (1773 - 1859)
Korkut Eken (1945 - .... )
Mustafa Kemal Atatürk
Kemal Sunal
Barış Manço
Müzeyyen Senar
Haber Yazılımı