Haber Detayı
11 Haziran 2019 - Salı 14:29 Bu haber 2242 kez okundu
 
YAZIMIZA CEVAP ECZACILAR ODASINDAN GELDİ
Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde ‘AĞRI’DA ECZACILARA MOBBİNG UYGULANIYOR’ diye bir köşe yazısı yazmıştım.
- Haberi
YAZIMIZA CEVAP ECZACILAR ODASINDAN GELDİ

Evet değerli okuyucular;

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde ‘AĞRI’DA ECZACILARA MOBBİNG UYGULANIYOR’ diye bir köşe yazısı yazmıştım.

Bu yazımdan birkaç gün sonra WHATSAPP’tan kayıtlı olmayan bir numaradan 3 sayfalık bir yazı geldi.

Üşenmeden okudum, iki defa okudum hatta üç defa okudum.

Ben ilgili kurumdan bir açıklama bekliyordum.

Ancak yazı kurumdan değil Eczacılar odasından gelmişti.

Nezaketen bu yazıyı kullanırmısınız söylemi yok, bir rica söylemi yoktu.

Ben aynı nezaketsizliği yapmayıp gelen yazıyı sizler için paylaşıyorum

İŞTE BANA GELEN 3 SAYFALIK YAZI

 

Sayın Yılmaz Daş,

Ajans 04 İmtiyaz Sahibi

Sitenizde05.06.2019 tarihinde ‘’Sağlık Müdürlüğü için Skandal İddia’’ve  07.06.2019 tarihinde ‘’Ağrı’daki Eczacılara Mobbingmi Uygulanıyor?’’başlığında iki yazı kaleme almışsınız.Yazınızda Ağrı İl Sağlık müdürlüğü tarafından denetleme yetkisi olmayan kamu çalışanları tarafından eczanelerin denetlenerek rapor altına alındığı ve eczacıların talep etmelerine rağmen denetçiler tarafından kendilerine bu raporların verilmediğini  iddia etmişsiniz.

Sayın Daş, 6197 sayılı eczacılar ve eczaneler hakkında kanunun ve 28970 sayılı eczacılar ve eczaneler hakkında yönetmeliğe göre denetimi şu kimseler yapabilir:sağlık müfettişleri veya sağlık müdürleri veya  müdürlükçe görevlendirilen resmi tabipler veya sağlık müdürlüğü tarafından görevlendirilecek eczacı tarafından yapılır.Ayrıca6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununa göre eczacı odası görevlileri  veya temsilcileri de denetime yetkilidirler.

Bu Kanun ve yönetmeliğe göre eczaneler yılda en az iki defa zorunlu olmak üzere, gerekli görüldüğü hallerde de daha fazla denetlenir denmektedir.

Görüldüğü gibi denetimlerde kimlerin yetkili  olduğu ve denetimlerinhangi sıklıkta olacağı kanunda açıkça belirtilmiştir.

Bu esasla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından eczanelerimiz zorunlu olarak yılda en az iki defa yukarıda vazifelerini tarif ettiğimiz denetçiler tarafından denetlemektedir. Denetimlerde yürürlükteki eczacılık mevzuatı doğrultusunda eksikliklerin olup olmadığı bakılmaktadır. Tespit edilen eksiklikler eczanelerde bulunması  zorunlu olan ve eczacı tarafından muhafaza edilen DENETİM DEFTERİNEişlenmektedir. Bu eksikliklerin süresi içerisinde giderilmesi uyarısıyla karşılıklı olarak imza altına alınan denetim defteri eczacıya teslim edilerek denetime son verilir. Kurum denetçileri kendi yanlarına ise eksiklikerin not alındığı ve karşılıklı imza altına alınan denetim formunu almaktadırlar.

Dolayısıyla denetim tutanaklarının istenmesine rağmen  denetçiler tarafından eczanelere verilmediği bilgisi gerçeği yansıtmamaktadır. Zira yukarıda bahsettiğim gibi tutanak mahiyetindeki denetim defterinin kendisi zaten eczacıda kalmaktadır.

Bu denetimlerde hayati öneme haiz  bulundurulması zorunlu ilaç ve tıbbi malzemelerden   eczanelerin ısı nem takibine, miadı geçmiş ilaçlardan eczanenin hijyenine, uyuşturucu ilaçların kayıt dışı satışından eczanelerde ilaç yapılan hassas terazilere , içerisinde sıcakta bozulan aşılar v.b soğuk zincir ilaçlarının muhafaza edildiği  soğutucu dolaplara kadar yaklaşık 60 başlık altında hasta sağlığı açısından son derece önemli hususlar denetlenmektedir.

Denetimin birinci ve en önemli maddesi ise eczacının görevinin başında olup olmadığıdır.Denetim defterine not alınan diğer eksiklikler, süresi içerisinde giderilebilir eksikliklerdir.Ancak eczacının görevinin başında bulunmamasının tespitimaalesef doğrudan soruşturmaya tabidir.

Malumunuz, Sağlık Bakanlığı,eczaneleri halk sağlığının korunması ve iyileştirilmesi için hizmet sunan 1.basamak sağlık kuruluşu olarak tarif etmektedir. Yani daha basit bir tanımlaeczaneler  sağlık ocakları ile aynı tıbbi basamak kriterine sahiptirler.

Halk sağlığını korumak ve iyileştirilmesine katkı sunmak ancak ve ancak sağlık meslek profesyonelleri tarafından olabilecek hizmetlerdir.Şüphesiz ki eczacı hem yasal tanımı itibari ile hem de aldığı sağlık meslek eğitimi ile bir sağlık meslek uzmanıdır. İlgili kanun ve mevzuat doğrultusunda  eczanesinde de bilfiil bulunarak hem laboratuvarında hem de tezagahında mesleğini icra etmek zorundadır. Aksi takdirde yokluğunda sunulan mesleki faaliyetler ya ciddi halk sağlığı sorunları oluşturmaktadır ya da halkın yeterince ve doğru sağlık hizmetine ulaşmasına engel teşkil etmektedir.

Kanun, denetim sırasında mazeretsiz olarak görevi başında olmadığı tespit edilen eczacılar için 24 saat sonra tekrar denetimi emreder. Eğer eczacı  bu sürede de işinin başına dönmediyse, eczacı gelinceye kadar eczanenin faaliyeti durdurulur.Çünkü halk sağlığı açısından eczacı yoksa eczacılık faaliyeti de olmamalıdır.Eczacı,24 saat sonra görevinin başına dönmüş olsa dahi mevzuata göre artık muvazaa (yani halk arasında sahte eczacı veya  kiralık diploma ile eczane çalıştırmakolarak bilinen kanunsuzluk hali) şüphesi doğduğundan bu eczacılar için Sağlık Müdürlüğü tarafından titizlikle muvazaa soruşturması başlatılır.Aynı soruşturmanın Eczacı Odası tarafından da yürütülmesi içinmüdürlükçe bu durum eczacı odasına bildirilir.Yasal süresi içerisindesomut bilgi ve belgelerdoğrultusunda her iki kurum tarafından ayrı ayrı olarak hukuki bir zemin ve formattaeczanenin muvazaalı olup olmadığı araştırılır.Muvazaa olduğu tespit edilirse eczane kapatılır.Değilse faaliyetine devam eder.

Sayın Daş, eczane denetimlerinin usul ve esasları ile uygulama biçimini yukarıda etraflıca anlatmaya çalıştım.Bu usul ve esaslar doğrultusunda  yürütülmekte olan bir soruşturma varsa eğer nedeni:

1-Sağlık Müdürlüğünün yılda en az iki defa her eczaneyi  her yıl olduğu gibi zorunlu denetim yapma mecburiyetidir.

2- Denetimlerde eczacının görevi başında bulunmaması halinde kanuni zorunluluk olarak hakkında muvazaa araştırmasının başlatılmış olmasıdır.

İşte bu nedenle,dediğiniz gibi  Türkiye Cumhuriyeti bir muz cumhuriyeti değildir.İşte bu nedenle temsiliyetini yapmış olduğum kuruluşum adına kararlar verirken  kanunilik ilkesinden şaşmamaktayız.İşte bu nedenle Ağrı’da farklı bir cumhuriyet kanunları uygulanmamaktadır.İşte bu nedenle bir muz cumhuriyeti değilsek eğer  muvazaalı eczaneler de olmamalıdır.

Gelelim mobbingmeselesine.İddia ettiğiniz gibi bir denetim sıklığı varsa eğer bu,kanunda belirtildiği gibi  ‘’gerektiğinde daha sık denetlenir’’ durumundan olabilir.Gerekliliğin gerçek  nedenini gazeteci olarak Sağlık Müdürlüğndenöğrenip paylaşırsanız böylelikle bizi de kamuoyunu aydınlatmış  olursunuz.Tüm bunların dışında gerçekten bir mobbing de uygulanmış olabilir. Ancak eczacılar bilirler ki mesleki hak ve menfaatlarınıkoruyan ve koruyacak olan bir tek  kendi meslek örgütleridir.İddianızdakimobbing nedeni ile odamıza gelen bir şikayet de söz konusu olmamıştır.Varlığında sonuna kadar mücadele edeceğimizin bilinmesini isterim.

Sayın Daş,sonuç itibari ile sağlık sektörüne olan hassas ve haysiyetli yaklaşımınızı yazdıklarınızdan bilen biri olarak eczaneler için bilgi ve belgeye dayanmayan,algı yönetimi esaslıyazdıklarınızdan dolayı hayal kırıklığı içerisindeyim.

Hakkında muvazaa  araştırması yapılan bazıeczanelerce manipülasyon amaçlı size anlatılan yalan ve yanlış bilgilerin etkisindekalmış ve  bu bilgileri doğru kabul etmişsiniz.Belli bir bölgede hizmet sunan meslektaşımızı ve eczacı odası temsilcisini çıkar amaçlı bir grup olarak itham etmiş ve akılalmazsenaryolarlabu durumu bizlerin planladığı suçlamasını kendinize vazife belirlemişsiniz.Manipülasyon yapmak isteyenleri amacınaulaştırırcasına.Algı oluştur ve bu algıyı yönet…

Üzülerek belirtmeliyim ki yazdıklarınızlafarkında olmadan!bir halk sağlığı sorunu olan aynı zamanda suç olanmuvazaa eczane meselesine katkı sunmuş bulunmaktasınız.

Yazınızda bu eczanelerle  ilgili bilgi daha doğrusu algı almak içinkendilerininteker teker kapılarını çaldığınızı söylemiş ,sonrasında da iddia ettikleri mağduriyetlerine  derman olmak için, başta Ağrı siyasetçisi ve bürokratı olmak üzere Türkiye siyasetçisinin, bürokratının ve iş dünyasının kapısını çalarak göreve davet etmişsiniz.

Hani bayram şekeri dağıtır gibi suçlamalarda(hemşehrim ve tanışım olduğunuz için iftiralarda demeye dilim varmadı)  pek bir bonkör davrandığınız çifte yazılarınıza gerçek bilgi,belge ve görüş alma amacınız için olmazsa bile adettendir,hiç olmazsa  bayram günü bizim de kapımızı çalsa idiniz; bu kentin sağlık sorunu,eğitim sorunu, aynı kentte yaşama hukuku sorunu ve en önemlisi gazetecilik sorunu!üzerine de ne çok fikrimizin olduğunu öğrenmiş olurdunuz.

Bir şey daha öğrenirdiniz.Ağrıda kapatılacak 7 eczanenin olmadığını….

Neyse kısmette böyle bayramlaşmak varmış.Yazınızda çocuğunuzun ilaçlarını almak için bir eczaneye gittiğini söylemişsiniz.Çocuğunuzun bir an evvel sağlığına kavuşması ve her daim sağlıklı olması dileklerimle sizin,ailenizin ve camianızın geçmiş  bayramını kutluyorum.07.06.2019 Ağrı

 

Ecz.AydınYegen

13.Bölge Eczacı Odası Ağrı İl Temsilcisi

 

 

 

Kaynak: Editör:
Etiketler: YAZIMIZA, CEVAP, ECZACILAR, ODASINDAN, GELDİ,
Yorumlar
Haber Yazılımı